САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

27.05.2022
image

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове проводи управне поступке и промјене у јавним евиденцијама о непокретностима у складу са Уставом Републике Српске и важећим законским прописима Републике Српске.

У законским прописима које примјењује у управним поступцима не постоји појам „државна имовина“ као облик својине, него је само једна врста права својине, без обзира о којем се носиоцу права својине ради.

У складу са материјалним прописима Републике Српске, на Републику Српску 100% су укњижене шуме и шумско земљиште по сили закона, која је раније била укњижена као друштвена својина, те 50% пољопривредног земљишта које je такође укњижено на Републику Српску по сили закона, a које је раније било укњижено као друштвена својина.

Поред наведеног, Законом о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти („Службени гласник Републике Српске“, број 29/22) прописано је да је непокретна имовина коју користе субјекти јавне власти за обављање њихове дјелатности и функционисање по сили закона својина тих субјеката.

Према томе сва имовина у друштвеној својини по сили закона је постала својина различитих нивоа јавне власти, како Републике Српске, јединица локалне самоуправе, тако и јавних предузећа, јавних установе и других јавних служби чији је оснивач Република Српска, односно јединица локалне самоуправе.

Још једном наглашавамо да појам „државна имовина“ у важећим законским прописима не постоји, већ постоји само један облик права својине, без обзира ко су носиоци тог права, а у складу са важећим законским прописима.