Почео катастарски премјер у КО Сводна

01.09.2021
image

У уторак, 31.08.2021. године у Новом Граду је одржан састанак Начелника и представника општинске управе са представницима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове /РУГИПП/ и извођачем радова Центар за пројектовање и консалтинг ''ЦПК'' Бањалука. Повод састанка је катастарски премјер КО Сводна која је једна од 14 катастарских општина у 11 локалних заједница у којима се врши катастарски премјер према Средњорочном програму послова премјера и успостављања катастра непокретности за период 2021-2025. године.

"Анализом планова утврђена су одступања у смислу ажурности стања на терену. Такође, подаци катастарских евиденција одступају од фактичког стања", рекао је Зоран Миловановић, начелник Одјељења за катастарски премјер и премјер водова. Према његовим ријечима, катастарски премјер финансира РУГИПП кредитним средствима Свјетске банке.

 "Извођач радова је Геодетска организације Центар за пројектовање и консалтинг ''ЦПК'' Бањалука, чије ће екипе снимати стање на терену. Активности су подијељене у двије фазе, теренска снимања и канцеларијска обрада података. Грађани су обавезни да учествују у првом дијелу у смислу да обиљеже парцеле и омогуће екипама рад", каже Миловановић. Додао је да је уговор потписан прошле седмице, а послови треба да буду завршени до 31. јула 2022. године. 

У складу са Законом о премјеру и катастру Републике Српске и осталим подзаконским актима, обавеза имаоца права на непокретностима је да изврше прописно обиљежавање својих непокретности, те дозволе приступ геодетским теренским екипама Извођача на своје посједе како би извршили геодетска мјерења. Сходно наведеном, чланом 182. и чланом 183. Закона прописане су и новчане казне за правна и физичка лица која начине прекршаје поближе описане у наведеним члановима Закона, а који се између осталог односе на избјегавање обавезе обиљежавања граница непокретности и онемогућавање послова катастарског премјера.