ПРЕДСТАВНИЦИ РУГИПП-А НА 16. МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ СТЕПГРАД

17.06.2024
image

Представници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) присуствовали су 16. Међународној конференцији „Савремена теорија и пракса у градитељству – СТЕПГРАД“ која је одржана 13. и 14. јуна у Бањалуци. 

Организатор и домаћин СТЕПГРАД-а био је Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, а ова конференицја представља одличну прилику за размјену искустава и сазнања из области градитељства и геодезије.

Конференција СТЕПГРАД је одлична прилика за повезивања стручњака из региона и свијета, експерата грађевинарства, архитектуре, геодезије и сродних области.

Студенти и млади инжењери имали су прилику да током конференције дискутују са искуснијим члановима академске и стручне заједнице о савременим изазовима у градитељству.

Објављени радови пружају увид у актуелно научно и стручно знање из рачунске механике, инжењерских конструкција, грађевинских материјала, саобраћајница, енергетске ефикасности, урбанизма, архитектуре, историје архитектуре, геодезије, образовања инжењера, итд. 

Представници РУГИПП-а који су присуствовали 16. Међународној конференцији „Савремена теорија и пракса у градитељству – СТЕПГРАД“  су в.д. помоћника директора за геодетске послове Бојан Нинчић, начелник Одјељења за катастарски премјер и премјер водова Жељана Жугић, шеф Подручне јединице Градишка Александар Липовац, руководилац Одсјека за катастасрске послове Дарко Билић, виши стручни сарадник за инфраструктуру геопросторних података Републике Српске Сузана Вуковић, виши стручни сарадник за вођење и одржавање Централног адресног регистра и Регистра просторних јединица Дејан Рончевић и виши стручни сарадник за геодетске послове Данило Давидовић всс за геодетске послове.