СТАНКОВИЋ ПОСЈЕТИО ПОДРУЧНЕ ЈЕДИНИЦЕ РУГИПП-А У СОКОЦУ, ЧАЈНИЧУ, РУДОМ И РОГАТИЦИ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ПОДРУЧНОМ КАНЦЕЛАРИЈОМ У НОВОМ ГОРАЖДУ

29.11.2023
image

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) мр Драган Станковић и вршилац дужности помоћника директора за послове надзора посјетили су данас подручне јединице РУГИПП-а у Сокоцу, Чајничу, Рудом и Рогатици са припадајућом Подручном канцеларијом у Новом Горажду.

Током посјете подручним јединицама Соколац и Рогатица констатовано је да је у завршној фази оснивање катастра непокретности за територије цијелих административних општина Соколац и Рогатица. Поред тога, подручне јединице Соколац и Рогатица ажурно воде катастар непокретности за оне катастарске општине које су ступиле на снагу и то је допринијело развоју ових локалних заједница, констатовано је на састанку директора РУГИПП-а мр Драгана Станковића са шефовима подручних јединица Соколац и Рогатица.

Рад подручних јединица Соколац и Рогатица је примјер добре организације посла, руковођења подручном јединицом које прате динамику активности планираних за 2023. годину, а посебно је за похвалу што је поступање у свим управним предметима који се воде код Подручне јединице Соколац, као првостепеног органа управе, у складу са законом предвиђеним роковима, истакао је Станковић.

Подручна јединица Чајниче, поред редовних послова из своје надлежности, у претходном периоду је интензивно радила на оснивању катастра непокретности што је допринијело да за територију цијеле административне територије општине Чајниче буде завршено оснивање катастар непокретности.

У наредном периоду Подручна јединица Рудо и Подручна канцеларија Ново Горажде неопходно је да интензивирају активности на оснивању катастра непокретности, имајући у виду да је оснивање катастра непокретности у неколико катастарских општина приведено крају и да су нове катастарске општине спремне за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима.

Имајућу у виду обим послова и надлежности, неопходно је у наредном периоду унаприједитити услове за рад, односно обезбиједити боље пословне просторије за рад подручних јединица Чајниче и Рудо, закључено је након састанка.

Директор РУГИПП-а мр Драган Станковић и у наредном периоду наставиће обилазак осталих подручних јединица и канцеларија с циљем праћења рада организационих јединица и реализације планираних активности у складу са Планом рада РУГИПП-а за 2023. годину.