САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

10.11.2023
image

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) омогућиће Министарству рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске (Министарство) увид у податке из евиденција о непокретностима и то путем web апликација и без накнаде.

Овакав вид сарадње предвиђен је Протоколом о начину приступа подацима РУГИПП-а који су данас у Бањалуци потписали в.д. помоћника директора за послове надзора у РУГИПП-у Дејан Ђукановић и министар Данијел Егић.

Захваљујући овом протоколу рад и једне и друге институције биће ефикаснији, а у интересу и грађана и правних лица.

Протколом се уређује начин приступа подацима из евиденција о непокретностима и то пописног катастра, катастра земљишта, катастра непокретности, књиге уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова, књиге уложених уговора о продаји пословних зграда, пословних просторија и гаража као евиденција у надлежности РУГИПП-а.

Приступ подацима односи се на приступ подацима у електронском облику за које ће РУГИПП Министарству израдити користничке налоге за приступ web апликацијама.

Имајући у виду да се ради о повјерљивим информацијама и подацима, Министарство се обавезују да ће исте користити само за потребе дефинисане протоколом, те се подаци неће користити у друге сврхе.