УСВОЈЕН ПРИЈЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕМЈЕРУ И КАТАСТРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

28.09.2023
image

На Петој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске одржане 26, 27. и 28. септембра 2023. године усвојен је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске.

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) мр Драган Станковић дао је уводну и завршну ријеч на Петој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске у вези са Приједлогом закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске чији је предлагач била Влада Републике Српске, а обрађивач РУГИПП.

Наиме, на Петој посебној сједници Народне скупштине Републике Српске одржаној 8. фебруара 2023. године усвојен је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске и донесен Закључак којим је задужен РУГИПП да у року од 60 дана организује и спроведе јавну расправу, будући да се наведеним Нацртом уређују питања од посебног значаја за грађане и о којима је неопходно да се консултују органи, организације, научне и стручне институције и заинтересовани грађани.

У организацији РУГИПП-а, јавна расправа о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске одржана је у пет градова Републике Српске и то у Бијељини, Добоју, Источном Новом Сарајеву, Требињу и Лакташима.

Сви достављени приједлози и сугестије на Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске су размотрени, након чега је одређени број истих прихваћен и уграђен у текст Приједлога закона, док поједини приједлози нису прихваћени из разлога детаљно образложених у Извјештају о резултатима јавних расправа.