НАСТАВЉЕН ОБИЛАЗАК ПОДРУЧНИХ ЈЕДИНИЦА РУГИПП-а

30.01.2023
image

Директор Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове мр Драган Станковић и в.д. помоћника директора за економско-финансијске послове Миладин Ђокановић посјетили су данас подручне јединице РУГИПП-а Добој, Станари и Подручну канцеларију Петрово.

На састанку у Добоју истакнуто је да је Подручна јединица (ПЈ) Добој у протеклој години реализовала планиране активности, те су и ову годину започели планираним активностима у складу са Планом рада РУГИПП-а за 2023. годину.

"Све активности које су у надлежности ПЈ Добој, а посебно оне које се односе на развојне и инфраструктурне пројекте града Добој рјешавају се у предвиђеном року", истакао је шеф ПЈ Добој Ненад Палексић.

Поред наведеног, током састанка указано је на проблеме са којим се сусрећу у Подручној канцеларији Петрово која се води при ПЈ Добој, а односе се на земљишно-књижне податке који се налазе у Грачаници, Федерација БиХ.

Током посјете ПЈ Станари, разговарано је о реализованим активностима у протеклој години, али и потешкоћама са којима се сусрећу у поступку оснивања катастра непокретности као јединствене евиденције о непокретностима и правима на њима. Потешкоће се односе на недовољан број комисија за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима.

Директор РУГИПП-а мр Драган Станковић поручио је на састанку да ће Управа у наредном периоду покушати да нађе начин да се за подручје које покрива ПЈ Станари формирају нове комисије за излагање с циљем да се убрза поступак оснивања јединствене евиденције о непокретносима у Станарима.