ПРЕДСТАВНИЦИ РУГИПП-а ПРИСУСТВОВАЛИ ЗАВРШНОМ САСТАНКУ У ОКВИРУ ДОНАТОРСКОГ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНЕ САРАДЊЕ У ОСЛУ

28.11.2022
image

Представници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) присуствовали су завршном састанку у оквиру донаторског пројекта регионалне сарадње у просторијама Норвешке управе за катастар и мапирање у Ослу.

Пројекат RER-17/0008 - Statens Kartverk West Balkans 2017-2020. је пројекат који имплементира  Управа за картографију Краљевине Норвешке (STATENS KARTVERK) уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке (Министарства финансија и Министарства иностраних послова).

С обзиром на то да је РУГИПП, заједно са релевантним институцијама из окружења, укључен у активности које се тичу пројекта Регионални геоид за подручје Западног Балкана (EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation), у склопу завршног састанка норвешки стручњаци презентовали су радове и активности на успостави и одржавању геоида. Такође, одржана је стручна радионица рачунања геоида при чему су детаљно презентовани сви кораци за рачунање геоида, и дате су смјернице за структуирање постојећих података. 

Овај пројекат подржао је унапређење и повећање квалитета мреже перманентних станица Републике Српске (СРПОС) и употребе ГНСС мјерних технологија, те за финансирање пројекта рекогносцирања и стабилизације репера Нивелмана високе тачности 3.

Уз подршку пројеката влада Краљевине Норвешке и Краљевине Шведске (CILAP) успјешно је реализован и детаљан гравиметријски премјер Републике Српске.

Осим тога, имплементација пројекта одвијала се и кроз техничку подршку стручњака из Statens Kartverk.

Састанку су присуствовали и представници управа за геодетске и имовинско – правне послове из Федерације Босне и Херцеговине, Црне Горе, Сјеверне Македоније, Словеније и Косова*.