ПРЕДСТАВНИЦИ РУГИПП-а НА СЕМИНАРУ У ТИРАНИ

01.07.2022
image

В.д. помоћника директора за међународне пројекте, фондове и донације Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) Јасенко Нединић и начелник Одјељења за информационо – комунинкационе технологије катастра непокретности Станко Свитлица, заједно са представницима геодетских управа земаља Западног Балкана, учествују у Тирани, Албанија у раду семинара SPATIAL II програма о теми „Институционални и организациони развој“.

Нединић је овом приликом представио проведене активности на масовној процјени вриједности непокретности у Републици Српској наводећи да су израђени приједлог модела за процјену вриједности станова на пилот подручју у Бањој Луци и Студија о имплементацији система масовне процјене вриједности непокретности у Републици Српској, као и да су уграђени елементи система масовне процјене у нацрт постојећег Закона о премјеру и катастру Републике Српске и да је израђен приједлог пројекта за нови пројекат за аплицирање код Свјетске банке.

Он је говорећи о наредним активностима на масовној процјени вриједности непокретности у Републици Српској истакао да РУГИПП-у предстоје израда модела за процјену вриједности кућа и припадајућег земљишта, израда приједлога пројекта новог шведског пројекта, аплицирање за средства Свјетске банке, те израда Правилника о начину успостављања и одржавања система масовне процјене вриједности непокретности.

„Пред нама је, након усвајања приједлога Закона, и  израда Регистра процијењених вриједности  и јачање стручних капацитета – формирање посебног Одјељења, ангажовање додатног броја стручњака, сталне едукације кадра, односно размјена знања и искустава са европским земљама, као што је Холандија, које су развиле систем масовне процјене вриједности непокретности, те студијске посјете, радионице, семинари“, закључио је Нединић.

Семинар у Тирани организован је од 29. јуна до 01. јула ове године са фокусом на политику цијена и иновацијe, а са циљем да се обезбиједе поуздане информације о земљи ради социјалне и економске добробити.