О нама

 

Мјесто и улога Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове одређени су чланом 33. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 115/18):

Републичка управа за геодетске  и имовинско-правне послове обавља управне и стручне послове, који се односе на:

-          Послове премјера,

-          Оснивање и обнову катастра непокретности, праћење и обезбјеђивање ажурности катастра непокретности, катастра комуналних уређаја, осим послова који су законом пренесени у надлежност јединица локалне самоуправе ;

-          Учешће у финансирању премјера и успостављања катастра непокретности, као и контрола и надзор над накнадама и извршеним услугама у складу са овлашћењима датим посебним законима;

-          Катастарско класирање и бнитирање земљишта, комасацију земљишта и премјеравање земљишта за посебне потребе;

-          Даљинску детекцију, топографско-картографске дјелатности, картографисање теритроије Републике, издавање картографских и других публикација и давање сагласности на издавање картографских публикација;

-          Вођење техничке архиве оригинала планова и карата, основних геодетских радова, издавање и одузимање геодетских лиценци, издавање и одузимање овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике за потребе премјера;

-          Централног адресног регистра, регистра просторних јединица, израда методологије и геодетских подлога за поспис становништва;

-          Геоинформационог систем управе (ГИС)  и инфраструктуре геопросторних података Републике;

-          Вођење евиденције о геодрафским називима;

-          Овјеру подлога у инжењерско-техничким областима;

-          Својинско-правне и друге стварноправне односе на непокретностима у својини носилаца јавног права;

-          Имовинско-правне односе на земљишту и зградама;

-          Експропријацију, узурпацију, аграрне односе;

-          Престанак државне својине, успостављање ранијих својинскоправних односа на земљишту у својини носилаца јавног права – денационализација;

-          Вођење евиденција о непокретностима и правма на непокретностима ;

-          Имовинско-правне послове у вези са непокретностима на којима Република и јединице локалне самоуправе имају право својине;

-          Надзорне, нормативно-правне и аналитичке послове;

-          Реализацију међународних пројеката у области геодетских и имовинско-правних послова;

-          Пружање услуга из дјелокруга Управе у оквиру међународне сарадње и друге послове у складу са законом.

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове је самостална републичка управа.

 

FaLang translation system by Faboba

Контакт информације

Република Српска
Републичка управа за геодетске
и имовинско-правне послове

Трг Републике Српске бр. 8
78 000 Бања Лука

Тел: +387 51 338 000
Факс: +387 51 318 006


e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Радно вријеме: пон-пет 07:30-15:30 h