Услуге

Врсте услуга које Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове пружа су:

  • услуге у поступку одржавања премјера (нпр. диоба парцела, уплањење и исплањење објекта, снимање објекта, промјена културе итд.)
  • снимање и картирање водова и подземних објеката
  • геодетски радови за посебне потребе
  • остали послови из надлежности Управе

Наплата вршења услуга и наплата издавања података врши се на основу Закона о накнадама за вршење услуга премјера и коришћење података катастра непокретности („Службени гласник Републике Српске“ бр. 92/09) и у складу са Одлуком о висини накнада за коришћење података и пружања услуга Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове („Службени гласник Републике Српске“ 18/12 и 27/12).

Од накнаде за пружање услуга премјера и кориштења података катастра непокретности и катастра земљишта, у складу са Законом, нико није ослобођен.