SPАTIАL II

SPATIAL II је регионални пројекат Владе Холандије под окриљем програма МАTRA, подржан и под техничким и стручним надзором Агенције за земљишну администрацију и картирање Холандије (Kadaster) и обухвата 8 земаља у регији Балкана. Вриједност цјелокупног пројекта је 1.159.423 EUR, док дио за Републику Српску износи око 145.000,00 ЕУР. Временски период трајања пројекта је 01.02.2020-31.12.2022. године. Циљ овог пројекта је даље јачање професионалног приступа подацима о земљишту у регији Балкана. 

РУГИПП ће из средстава овог пројекта реализовати сљедеће активности:

  • припремне активности за пројекат комасације земљишта,
  • IT архитектура и миграција софтвера: стварање додатних могућности за иновације и креативност за повезивање дигиталних подјела,
  • даљи развој изградње катастра и 3D катастра: омогућити РУГИПП-у да испуњава обавезе према Влади и свим другим корисницима својих услуга у вези са управљањем, размјеном и кориштењем података.

Прилог: Proposal SPATIAL II 20191129.pdf