Јавни позив лицима која полажу право на непокретности у Федерацији Босне и Херцеговине

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА


Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, Тел: 00387 51-338-000, Факс: 00387-51-318-006, E-mail: uprava@rgurs.org

 

                Поступајући по Закључку Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2739/20 од 01.10.2020. године, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове објављује:

Ј А В Н И   П О З И В

 

лицима која полажу право на непокретности у Федерацији Босне и Херцеговине (куће, њиве, шуме, пашњаке, воћњаке, ливаде или друго земљиште/непокретности) да се јаве на контакт телефоне Канцеларија за пружање стручне правне помоћи

 

КАНЦЕЛАРИЈА

АДРЕСА

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

Е-MAIL  АДРЕСА

 

БАЊА ЛУКА

Ул. Вељка Млађеновића 12ц

051/456-258

051/456-277

051/456-247

pravnapomoc.banjaluka@rgurs.org

БИЈЕЉИНА

Ул. Сремска бр. 2

055/490-940

055/490-606

pravnapomoc.bijeljina@rgurs.org

ЗВОРНИК

Ул. Патријарха Павла 1

056/490-132

056/210-089

pravnapomoc.zvornik@rgurs.org

НЕВЕСИЊЕ

Ул. Обрена Ивковића бб

059/601-109

pravnapomoc.nevesinje@rgurs.org

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Ул. Николе Тесле 60

057/490-130

057/320-810

pravnapomoc.istocnosarajevo@rgurs.org

МРКОЊИЋ ГРАД

Ул. Бораца српских бб

050/490-218

050/211-355

pravnapomoc.mrkonjicgrad@rgurs.org

 

Грађани се могу јавити и на :

Viber i WhatsApp:  00387 65 090 040 ; 00387 65 724 683  ; 00387 65 704 892; 00387 65 478 781 ; 00387 65 998 111 ;

Facebook i Instragam: @kancelarijezapravnupomoc