е-Катастар

е-КАТАСТАР је апликација за преглед катастарских података путем интернета (ГЕОПОРТАЛА Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске).

Сви подаци презентовани на овом мјесту су незванични и не могу се користити ни за какве личне или пословне потребе или намјене.

На линку испод можете видјети сервис и податке које исти нуди:

е-Катастар