Odluke i uputstva

Naziv
Odluka o visini naknada za korišćenje podataka i pružanja usluga Republičke uprave za geodetske i imovinskopravne poslove ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 18/12 i 27/12)
Odluka o visini naknade za rad Komisija za izlaganje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 70/22)
Odluka o visini naknade troškova za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 57/21)
Odluka o procjeni uticaja propisa ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 8/23)
Odluka o postupku usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije i praksom i standardima Savjeta Evrope ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 119/18)
Odluka o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u sprovođenju aktivnosti u oblasti evropskih integracija i međunarodne saradnje ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 119/18)
Odluka o usvajanju Programa rada Narodne skupštine Republike Srpske za 2024. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 24/24)
Odluka o usvajanju Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2020-2022. godine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 112/19)
Odluka o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave za 2024. godinu ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 93/23)
Odluka o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 34/20)
Odluka o korišćenju jedinstvenog riječnika javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 54/15)
Uputsvo o sprovođenju kancelarijskog poslovanja ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 129/20, 107/22, 126/22, 114/23 i 22/24)
Uputstvo o formi, sadržaju i načinu popunjavanja obrazaca za trezorsko poslovanje budžetskih korisnika ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 10/17)
Uputstvo o uslovima i načinu na koji sektorski ugovorni organ dodjeljuje ugovore povezanom preduzeću, poslovnom partnerstvu ili sektorskom ugovornom organu koji je sastavni dio poslovnog partnerstva ("Službeni glasnik BiH", broj 97/14)
Uputstvo o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacionom sistemu "e-Nabavke" ("Službeni glasnik BiH", br. 90/14 i 53/15)
Uputstvo o objavi osnovnih elemenata ugovora i izmjena ugovora ("Službeni glasnik BiH", broj 56/15)
Uputstvo za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda ("Službeni glasnik BiH", br. 90/14 i 20/15)
Uputstvo o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 99/17)