VLADA REPUBLIKE SRPSKE USVOJILA IZVJEŠTAJ O RADU I PLAN RADA RUGIPP-A

16.05.2023
image

Vlada Republike Srpske na 5. posebnoj sjednici održanoj u ponedjeljak, 15.05.2023. godine jednoglasno je usvojila Izvještaj o radu za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.