STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ISTOČNOM SARAJEVU DODJELJENI SERTIFIKATI

14.10.2020
image

Studentima Pravnog fakulteta Univerziteta  u Istočnom Sarajevu, sjedište Pale i Odjeljenje u Bijeljini, u ponedjeljak i utorak, 12. i 13. oktobra 2020. godine dodijeljeni su sertifikati o uspješno obavljenoj stručnoj praksi u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Studentima su sertifikate uručili zamjenik direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Srđan Radulj i dekan Pravnog fakulteta prof. dr Goran Marković.

Tokom obavljanja stručne prakse studenti su imali priliku da se upoznaju sa radom pisarnice, načinom vođenja zemljišno-knjižne i katastarske evidencije, zatim katastrom nepokretnosti, knjigom uloženih ugovora o otkupu stanova, poslovnih prostora i garaža, kao  i drugim evidencijama o nepokretnostima i rješavanju imovinsko-pravnih odnosa.

Podsjećamo da RUGIPP i Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu imaju potpisan sporazum o saradnji kojim je između ostalog predviđeno i obavljanje stručne prakse.  Prema istom sporazumu studenti su i tokom 2019. godine obavili stručnu praksu u RUGIPP-u.