DELEGACIJA RUGIPP-a U BEOGRADU PRISUSTVOVALA SASTANKU U VEZI SA PRUŽANJEM STRUČNE PRAVNE POMOĆI LICIMA KOJA POLAŽU PRAVO NA NEPOKRETNOSTI U FBiH

07.02.2023
image

Delegacija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) u okviru provođenja aktivnosti na realizaciji Zaključka Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-1360/22 od 21.04.2022.godine, prisustvovala je 06.02.2023. godine sastanku u Beogradu koji je održan u organizaciji Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne skupštine Srbije.

Sastanku su prisustvovali v. d. pomoćnika direktora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti Aleksandar Deurić, sekretar kancelarija za pružanje pravne pomoći Dostana Šulić i koordinator kancelarija za pružanje pravne pomoći Đorđe Radanović.

Sastankom je predsjedavao zamjenik predsjednika Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Narodne Skupštine Srbije Milimir Vujadinović, direktor Uprave za dijasporu i Srbe u regionu Vlade Srbije Arno Gujon, direktor Fonda za pomoć Srbima u regionu Vlade Vojvodine Aleksandar Đedovac, predstavnici Komesarijata za izbeglice i migracije Vlade Srbije, predstavnici lokalnih samouprava i organizacija lica koja polažu prava na nepokretnosti  u Federaciji BiH.

Na sastanku su usaglašeni stavovi o potrebi provođenja daljih aktivnosti u vezi sa pružanjem stručne pravne pomoći za lica koja polažu pravo na nepokretnosti  u FBiH.