NASTAVLJEN OBILAZAK PODRUČNIH JEDINICA RUGIPP-a

30.01.2023
image

Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove mr Dragan Stanković i v.d. pomoćnika direktora za ekonomsko-finansijske poslove Miladin Đokanović posjetili su danas područne jedinice RUGIPP-a Doboj, Stanari i Područnu kancelariju Petrovo.

Na sastanku u Doboju istaknuto je da je Područna jedinica (PJ) Doboj u protekloj godini realizovala planirane aktivnosti, te su i ovu godinu započeli planiranim aktivnostima u skladu sa Planom rada RUGIPP-a za 2023. godinu.

"Sve aktivnosti koje su u nadležnosti PJ Doboj, a posebno one koje se odnose na razvojne i infrastrukturne projekte grada Doboj rješavaju se u predviđenom roku", istakao je šef PJ Doboj Nenad Paleksić.

Pored navedenog, tokom sastanka ukazano je na probleme sa kojim se susreću u Područnoj kancelariji Petrovo koja se vodi pri PJ Doboj, a odnose se na zemljišno-knjižne podatke koji se nalaze u Gračanici, Federacija BiH.

Tokom posjete PJ Stanari, razgovarano je o realizovanim aktivnostima u protekloj godini, ali i poteškoćama sa kojima se susreću u postupku osnivanja katastra nepokretnosti kao jedinstvene evidencije o nepokretnostima i pravima na njima. Poteškoće se odnose na nedovoljan broj komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima.

Direktor RUGIPP-a mr Dragan Stanković poručio je na sastanku da će Uprava u narednom periodu pokušati da nađe način da se za područje koje pokriva PJ Stanari formiraju nove komisije za izlaganje s ciljem da se ubrza postupak osnivanja jedinstvene evidencije o nepokretnosima u Stanarima.