RUGIPP NA "TREĆIM DANIMA INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE" U NEUMU

18.11.2022
image

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) prisustvuju   "Trećim danima infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine " od 17. do 18.11.2022. godine u Neumu, koju organizuje Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove.

V.d. pomoćnika direktora za međunarodne projekte, fondove i donacije RUGIPP –a Jasenko Nedinić ovom prilikom održao je niz bilateralnih  sastanaka, između ostalog, sa predstavnicima SPATIAL II projekta u vezi sa organizacijom radionice koja bi trebala biti održana u Banjaluci sljedeće godine i sa predstavnicima  CILAP projekta u vezi sa završnim seminarom koji će biti održan u Mostaru 30.11. 2022. godine.

Ovom prilikom predstavnici RUGIPP-a održali su i prezentaciju o aktivnostima na uspostavljanju infrastrukture geoprostornih podataka u Republici Srpskoj u kojoj je istaknuto da je RUGIPP učinio značajne korake u oblasti infrastrukture prostornih podataka.

Između ostalog, na osnovu sporazuma o poslovnoj saradnji sa Republičkim zavodom za geološka istraživanja, izvršena je harmonizacija sa INSPIRE modelom za geološku kartu Republike Srpske u razmjeri 1 : 300 000 i 1 : 1 000 000 i kartu sklonosti terena ka kliženju Republike Srpske u razmjeri 1 : 300 000.

Na osnovu sporazuma o poslovnoj saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa, RUGIPP je ivršio harmonizaciju sa INSPIRE modelom za set podataka o zaštićenim područjima i harmonizovani setovi objavljeni su na Geoportalu Republike Srpske.

Od maja 2020. godine do februara 2021. godine obavljane su aktivnosti praćenja realizacije projekta „Izrada novog Geoportala – I faza“ i u toku ovog postupka izrađena je platforma Geoportal Republike Srpske, kao prilagodljiva web aplikacija za publikovanje, administriranje i pretragu GIS resursa pri čemu je kompletna instalacija izvršena na hardverskoj infrastrukturi RUGIPP-a.

Konferencija je okupila sve značajne učesnike u području infrastrukture prostornih podataka iz Švedske, Holandije, regiona i Bosne i Hercegovine, te predstavlja priliku za razgovor, razmjenu mišljenja i iskustava, kao i pregled trenutnog napretka na ovom polju.