AGENCIJA ZA KATASTAR NEPOKRETNOSTI SJEVERNE MAKEDONIJE U POSJETI RUGIPP-u

02.11.2022
image

Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) posjetila je danas, 02.11.2022. godine, delegacija Agencije za katastar nepokretnosti Sjeverne Makedonije radi razmjene iskustava u vezi sa procesom digitalizacije arhivske građe i uspostavljanja digitalnog arhiva. 

Direktor RUGIPP-a Dragan Stanković rekao je da je Uprava još 2014. godine usvojila Strategiju za digitalni arhiv čiji je cilj da do 2028. godine digitalizuje sve dokumente u analognom obliku,  njih šest i po miliona.

Stanković je naglasio da je od 2018. godine Uprava digitalizovala više od dva i po miliona dokumenata, odnosno da je potpuno završena  digitalizacija u sedam opština,  da se u 23 područne jedinice već koristi digitalizovan arhiv putem softvera i da RUGIPP ima 13 skener centara širom Srpske. 

On je naveo da je u planu i da se kroz projekat Svjetske banke kupi zgrada za digitalni i analogni arhiv u kojoj će biti smješten i muzej geodezije.

U delegaciji Agencije za katastar nepokretnosti Sjeverne Makedonije su rukovodilac Sektora za geodetske poslove Darko Burovski, državni savjetnik za koordinaciju međunarodnih i nacionalnih aktivnosti i strateško planiranje Lidija Krstevska i mlađi saradnik za održavanje geodetske referentne mreže Bojan Maksimov.

Delegacija će u okviru svoje dvodnevne posjete, koja je realizovana u okviru regionalne saradnje dvije uprave, sutra, 03.11. 2022. godine, obići regionalni skener centar u  Područnoj jedinici Banjaluka.