POVEĆAN BROJ TIMOVA ZA EKSPROPRIJACIJU ZA POTREBE IZGRADNJE AUTO-PUTA BANJALUKA-PRIJEDOR

22.07.2022
image

Vršilac dužnosti pomoćnika direktora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Aleksandar Deurić zajedno sa svojim saradnicima održao je danas u sjedištu Uprave sastanak sa timovima koji rade na rješavnju imovinsko-pravnih odnosa u postupku eksproprijacije za potrebe izgradnje auto-puta Banjaluka – Prijedor.

Na sastanku je analizirano dosadašnje stanje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u postupku eksproprijacije nepokretnosti na administrativnoj teritoriji grada Banja Luka za potrebe izgradnje auto-puta Banjaluka – Prijedor. Takođe, na sastanku su dogovrene smjernice za dalja postupanja u poslovima eksproprijacije za potrebe izgradnje auto-puta.

V.d.pomoćnika direktora za osnivanje i održavanje katastra nepokretnosti u RUGIPP-u Aleksandar Deurić istanakao je da je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u postupku eksproprijacije za izgradnju auto-puta Banjaluka - Prijedor polazna osnova za ovaj veliki kapitalni projekat, te da je potrebno ubrzati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Broj timova za poslove eksproprijacije, koje čine diplomirani pravnik i geodetski stručnjak,  povećan je sa pet na osam i u narednom periodu će njihov rad biti organizovan tako da se ubrza rješavanje imovnisko-pravnih odnosa u postupku eksproprijacije za izgradnju auto-puta.

RUGIPP je poslove ekspropijacije za izgradnju mreže auto-puteva u Republici Srpskoj svrstao u primarne poslove. Izgradnja auto-puta Banja Luka - Prijedor je kapitalni projekat i od strateškog je značaja za razvoj Republike Srpske.

Sastanku su prisustvovali Pero Bosić, načelnik Odjeljenja za osnivanje katastra nepokretnosti, Daniela Domazet, načelnik Odjeljenja za eksproprijaciju, Bojan Ninčić, načelnik Odjeljenja za održavanje katastra nepokretnosti, Milenko Sarić, načelnik Odjeljenja za drugostepeni postupak u osnivanju i održavanju katastra nepokretnosti i članovi timova za eksproprijaciju dionice auto-puta Banja Luka - Prijedor.