SASTANAK DIREKTORA RUGIPP-a SA NAČELNIKOM OPŠTINE NOVI GRAD

21.07.2022
image

U sjedištu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) danas je održan sastanak direktora RUGIPP-a mr Dagana Stankovića i načelnika Opštine Novi Grad Miroslava Drljače.

Na sasatanku je razgovarno o unapređenju saradnje između RUGIPP-a i opštine Novi Grad, te realizaciji započetih projekata, među kojima je osnivanje katastra nepokretnosti kao jedinstvene, tačne i ažurne evidencije o nepokretnostima, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa  za realizaciju projekata od značaja za razvoj opštine.

Stanković je tokom sastanka istakao da će RUGIPP i u narednom periodu, tokom sezone godišnjih odmora, organizovati rad zaposelnih na području opštine Novi Grad u cilju što bržeg i efikasnijeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u postupku nepotpune eksproprijacije za potrebe izgradnje dalekovoda na teritoriji opštine Novi Grad, kao i obavljanja redovnih poslova iz nadležnosti RUGIPP-a.

Načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa menadžmentom RUGIPP-a, kao i sa rukovodstvom i zaposlenima u Područnoj jedinci RUGIPP-a Novi Grad.

Na sastanku je prisustvovao i vršilac dužnosti pomoćnika direktora za poslove nadzora u RUGIPP-u Dejan Đukanović.