ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPŠTINE SRBAC

05.07.2022
image

Predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  (RUGIPP) i opštine Srbac održali su u utorak, 05. jula 2022. godine u Banjaluci prvi radni sastanak za potrebe provođenja aktivnosti pilot projekta masovne procjene vrijednosti nepokretnosti na području ove opštine.

Na sastanku su definisane obaveze, aktivnosti i dinamika realizacije projekta za naredni period. Dogovoreno je da aktivnosti na terenskom popisu nepokretnosti počnu u ponedjeljak, 11.07.2022. godine u naseljenom mjestu Srbac Selo.

Timovi na terenu pomoću aplikacije za prikupljanje podataka vršiće identifikaciju nepokretnosti i prikupljanje neophodnih podataka. Prema procjenama, u obuhvatu se nalazi oko 1.300 objekata.

Opština Srbac pilot projektu se priključila prošli mjesec, nakon Banjaluke, Laktaša i Gradiške.

Cilj projekta je formiranje sveobuhvatnog Registra nepokretnosti za potrebe masovne procjene vrijednosti nepokretnosti.