STRUČNA PRAKSA U RUGIPP-u ZA STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA

23.06.2022
image

U Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) u četvrtak, 23. juna 2022. godine održan je pripremni sastanak za obavljanje stručne prakse za studente završnih godina Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Na sastanku su prisustvovali vršilac dužnosti pomoćnika  direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove Boris Krčmar, načelnik Odjeljenja za dopunski premjer u osnivanju katastra nepokretnosti Željka Milinković, prof. dr Radenko Jotanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci i studenti treće i četvrte godine osnovnih studija, te apsolventi Pravnog fakulteta.

V.d. pomoćnika direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove Boris Krčmar predstavio je studentima djelokrug rada RUGIPP-a kao i program stručne prakse koju će obavljati u područnim jedinicama  RUGIPP-a.

Načelnik Odjeljenja za dopunski premjer u osnivanju katastra nepokretnosti Željka Milinković predstavila je studentima zakonsku regulativu koja se primjenjuje u RUGIPP-u, te pokretanje i vođenje upravnog postupka.  

Studenti će obaviti stručnu praksu u područnim jedinicama RUGIPP-a prema mjestu prebivališta u trajanju od 15 radnih dana, u period od 25. jula do 30. septembra, nakon čega će im biti dodijeljeni certifikati.