SPАTIАL II

SPАTIАL II je regionalni projekat Vlade Holandije pod okriljem programa MАTRА, podržan i pod tehničkim i stručnim nadzorom Аgencije za zemljišnu administraciju i kartiranje Holandije (Kadaster) i obuhvata 8 zemalja u regiji Balkana. Vrijednost cjelokupnog projekta je 1.159.423 EUR, dok dio za Republiku Srpsku iznosi oko 145.000,00 EUR. Vremenski period trajanja projekta je 01.02.2020-31.12.2022. godine. Cilj ovog projekta je dalje jačanje profesionalnog pristupa podacima o zemljištu u regiji Balkana. 

RUGIPP će iz sredstava ovog projekta realizovati sljedeće aktivnosti:

  • pripremne aktivnosti za projekat komasacije zemljišta,
  • IT arhitektura i migracija softvera: stvaranje dodatnih mogućnosti za inovacije i kreativnost za povezivanje digitalnih podjela,
  • dalji razvoj izgradnje katastra i 3D katastra: omogućiti RUGIPP-u da ispunjava obaveze prema Vladi i svim drugim korisnicima svojih usluga u vezi sa upravljanjem, razmjenom i korištenjem podataka.

Prilog: Proposal SPАTIАL II 20191129.pdf