Sektor za poslove nadzora

Nadležnost sektora

U Sektoru za poslove nadzora obavljaju se poslovi koji se odnose na: 

 1. nadzor geodetskih poslova vršenjem upravnog i stručnog nadzora nad projektovanjem i realizacijom osnovnih geodetskih radova, poslovima premjera nepokretnosti, reambulacije, katastra nepokretnosti, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja, 
 2. poslove pregleda, upravnog i stručnog nadzora i prijema poslova iz geodetske oblasti, 
 3. praćenje savremenih dostignuća u geodetskoj oblasti i neposredno vršenje poslova stručnog nadzora nad izvršenjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti geodetskih radova, 
 4. kontrolisanje realizacije radova prema ugovorima (rokovi, kvalitet i obim, odnosno vrijednost izvršenih poslova), sačinjavanje zapisnika o izvršenom nadzoru i izvještaja o radu, nadzor nad realizacijom naloženih mjera iz zapisnika o izvršenom nadzoru, 
 5. obavljanje poslova geodetskih vještačenja i drugih poslova koje Uprava obavlja na zahtjev sudova, drugih državnih organa, građana i drugih pravnih subjekata, 
 6. interno organizovanje seminara i edukacija vezanih za primjenu propisa iz imovinskopravne oblasti, 
 7. učestvovanje u pripremanju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz ove oblasti, 
 8. stručni nadzor nad poslovima katastra, bazama podataka ISU i rada organizacionih jedinica Uprave (obračun i naplata naknada, poštovanje Kodeksa državnih službenika i dr.), 
 9. svojinsko-pravne odnose na nepokretnostima,
 10. pitanja vezana za promet nepokretnosti, 
 11. građevinsko zemljište, uzurpaciju zemljišta u državnoj svojini, poslove eksproprijacije, denacionalizaciju, agrarnu reformu, kmetska zemljišta, beglučke odnose, komasaciju, obligacione odnose, poslove koji se odnose na nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove, odnosno poslovne prostore, poslove pretvaranja društvene, odnosno državne svojine u svojinu, poslove restitucije, poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata, 
 12. poslove stručnog nadzora, 
 13. stručni nadzor nad poslovima rada organizacionih jedinica Uprave (kancelarijsko poslovanje, poštovanje Kodeksa državnih službenika i dr.).

 

Organizaciona struktura

 1. Odjeljenje za nadzor geodetskih poslova
 2. Odjeljenje za nadzor imovinskopravnih poslova

 

Odjeljenje za nadzor geodetskih poslova

Odjeljenje za nadzor geodetskih poslova je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za poslove nadzora, u kojem se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 1. nadzor geodetskih poslova vršenjem upravnog i stručnog nadzora nad projektovanjem i realizacijom osnovnih geodetskih radova, poslovima premjera nepokretnosti, reambulacije, katastra nepokretnosti, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja,
 2. poslove pregleda, upravnog i stručnog nadzora i prijema poslova iz geodetske oblasti, 
 3. praćenje savremenih dostignuća u geodetskoj oblasti i neposredno vršenje poslova stručnog nadzora nad izvršenjem zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti geodetskih radova, 
 4. kontrolu realizacije radova prema ugovorima (rokovi, kvalitet i obim, odnosno vrijednost izvršenih poslova), sastavljanje zapisnika o izvršenom nadzoru i izvještaja o radu, praćenje realizacije naloženih mjera iz zapisnika o izvršenom nadzoru, 
 5. obavljanje poslova geodetskih vještačenja i drugih poslova s tim u vezi koje Uprava obavlja na zahtjev sudova, drugih državnih organa, građana i drugih pravnih subjekata, 
 6. internu edukaciju kadrova (organizovanje seminara i savjetovanja) vezanu za primjenu propisa iz imovinskopravne oblasti, 
 7. učestvovanje u pripremanju nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz ove oblasti, 
 8. stručni nadzor nad poslovima katastra, bazama podataka ISU i rada organizacionih jedinica Uprave (obračun i naplata naknada, poštovanje Kodeksa državnih službenika i dr.).

 

Odjeljenje za nadzor imovinskopravnih poslova

Odjeljenje za nadzor imovinskopravnih poslova je unutrašnja organizaciona jedinica u sastavu Sektora za poslove nadzora i u kojem se obavljaju poslovi nadzora koji se odnose na:

 1. svojinsko-pravne odnose na nepokretnostima, 
 2. pitanja vezana za promet nepokretnosti, 
 3. građevinsko zemljište, uzurpaciju zemljišta u državnoj svojini, poslove eksproprijacije, denacionalizaciju, agrarnu reformu, kmetska zemljišta, beglučke odnose, komasaciju, obligacione odnose, poslove koji se odnose na nadziđivanje zgrada i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove, odnosno poslovne prostore, poslove pretvaranja društvene, odnosno državne svojine u svojinu, poslove restitucije, poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata, 
 4. poslove stručnog nadzora, davanje osnovnih smjernica za rješavanje imovinskopravnih poslova, 
 5. stručni nadzor nad poslovima rada organizacionih jedinica Uprave (kancelarijsko poslovanje, poštovanje Kodeksa državnih službenika i dr.).