Izvod iz registra licenci za rad

U tabeli ispod nalazi se izvod iz registra licenci za rad:

Geodetska organizacija

Adresa

Godina donošenja rješenja

Vrsta geodetskih radova za koje je izdata licenca

"Član 12. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12, 110/16 i 62/18) propisuje da su geodetski radovi koje obavlja geodetska organizacija:

a) izrada tehničke dokumentacije i tehnička kontrola nad izvođenjem geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta,

b) izvođenje geodetskih radova za koje je predviđena izrada glavnog projekta i

v)  izvođenje geodetskih radova u održavanju katastra nepokretnosti i katastra vodova"                                                                                                                 

„GEO – BIG“ Pajić Branimir s.p.

Banja Luka,
Lazarička 1

2015

Čl.12.st.1 tačka v)

Institut za građevinarstvo "IG" d.o.o.

Banja Luka,
Kralja Petra I Karađorđevića 92-98 

2015

Čl.12.st.1 tačka a) i b)

"Geo - Vars" Preduzetnička radnja za geodetske poslove

Banja Luka,
Cerska 60

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GIS SOFT" d.o.o.

Bijeljina,
Majevička 162

2015

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEOMETRI" Željko Savić i Mišo Mutić s.p. Laktaši, "GEOMETRI", Željko Savić, Mišo Mutić i Ilija Narić s.p. Laktaši IJ "GeoNarić", IJ "GEOBANJAC" Laktaši

Laktaši,
Karađorđeva 128
Kotor Varoš,
Cara Dušana bb
Laktaši,
Karađorđeva bb

2015, 2018 i 2022

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOPREMJER" s.p. Petrović Snježana i Jovanović Budimir

Doboj,
Vidovdanska, zgrada Vladimirka 2

2015

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOMAKS" d.o.o

Banja Luka,
Jug Bogdana 34

2015

Čl.12.st.1 tačka v)

"GANA" d.o.o.

Teslić,
Karađorđeva N-6

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOPLAN" vl. Mladen Đurević

Višegrad,
Nikole Tesle 8

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOPUT" d.o.o.

Banja Luka,
Kralja Nikole 13

2016

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEO - NOVO"d.o.o.

I.N.Sarajevo,
Karađorđeva 21 C

2016

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

ZP "Elektrokrajina" a.d.

Banja Luka,
Kralja Petra I Karađorđevića 95

2016

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO-OKUKA" Milovan Okuka s.p.

Bijeljina,
Gavrila Principa 27

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO-INFO" d.o.o

Banja Luka,
Stepe Stepanovića 175, lokal br.3

2016

Čl.12.st.1 tačka v)

"BROD - PREMJER" d.o.o.

Brod,
Stevana Nemanje 8

2016

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEO-CENTAR"d.o.o

Banja Luka,
Jevrejska 75

2016

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEODET" Kodžo Milorad s.p.

Banja Luka,
Rakovačkiv rudara 4

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO-ASTOR" d.o.o

Banja Luka,
Kralja Alfonsa XIII 43 B

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEO-MG" vl. Grujičić Miodrag s.p. geometar

Pale,
Branka Radičevića 14

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO-PROFIL" s.p. Segić Saša

Prnjavor
Branka Ćopića bb

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOVIS" d.o.o.

Bijeljina,
Mučenika Romanovih 54

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"INFOMAP"d.o.o.

Novi Grad,
Željeznička bb

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEOPLAN" Kikić Mira s.p.

Doboj,
Meše Selimovića 8

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"ARS INŽENJERING" d.o.o.

Banja Luka,
Ciglane 39

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Agencija za geodetske poslove "MARKOS" Savić Aleksa s.p.

Bratunac,
Svetog Save bb

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Uslužna radnja "GEOSIM" Slobodan Mičić s.p.

Istočna Ilidža,
Solunska 28

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Radnja za geodetske poslove "GEO- GMB" Gajić Zoran s.p.

Zvornik,
Svetog Save 13 I sprat, lokal br.3 

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Agencija za geodetske poslove "GEO SERVIS ČAĐO" vl.s.p. Čađo Miroslav P.P

Prijedor,
Njegoševa 12a

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOBIRO" d.o.o. Banja Luka

Banja Luka,
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 200

2022

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEO MAP"- Zahorodni Mario s.p.

Banja Luka,
Meše Selimovića 12

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"PROSAN - GEOASTOR"d.o.o.

Prnjavor,
Savka Jenjića 9

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEOing" Milosava Drakić s.p. Bijeljina

Bijeljina,
Trg Đenerala Draže Mihailovića 15

2021

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO - VIN"

Bijeljina,
Kneza Miloša 3

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOMATIK"d.o.o

Bijeljina,
Meše Selimovića 23a

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

Geodetska mjerenja "GEOMIA" Branka Đurković,s.p.

Teslić,
I Krajiškog korpusa L G9

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"SV Company" d.o.o.

Trn, Laktaši,
Obilićeva bb,

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"CEROVAC" d.o.o.

Trebinje
Vuka Karadžića 37b

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEO - DIS" Pajić Joco s.p.

Banja Luka,
Vidovdanska 53

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOKING" d.o.o.

Doboj,
Cara Dušana 83

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEOPROJEKT" d.o.o.

Banja Luka,
Dragiše Vasića 27

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

Agencija za geodetske poslove "GEO - CENTAR" Janković Vaskrsija s.p.

Prnjavor
Mome Vidovića 32

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"MIRKOVIĆ - GEOASTOR" d.o.o.

Banja Luka,
dr Mladena Stojanovića 117a

2017

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEOPREMJER" s.p.

Čelinac,
Cara Lazara 1

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOKONIKA"d.o.o

Doboj,
Kralja Aleksandra bb

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO - MIT" Šamac VL. Milaković Mitar s.p.

Šamac,
Miloša bb

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"INOVA - informatički inženjering" d.o.o.

Banja Luka,
Vidovdanska 2

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"CENTAR ZA PROJEKTOVANJE I KONSALTING"d.o.o.

Banja Luka,
Bulevar Desanke Maksimović 2

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEO - VUKSANOVIĆ", vlasnik Vuksanović Savo s.p.

Pale,
D. Jevđevića bb

2017

Čl.12.st.1 tačka v)

Agencija za geodetske poslove "GEOAGENT"  - DOBRIJEVIĆ SAŠA s.p.

Prijedor,
Zanatska bb,

2018

Čl.12.st.1 tačka v)

Usluge "GEOPROMET" Nebojša Vukajlović s.p.

Banja Luka,
Vladike Platona br. 3, lokal 1 A

2018

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEOTRIO" d.o.o.

Banja Luka,
Kralja Petra I Karađorđevića br. 103,

2018

Čl.12.st.1 tačka v)

D.O.O. "CAMIĆ"

Janja, Bijeljina,
Kosovska 1

2018

Čl.12.st.1 tačka v)

Agencija za geodetske poslove "GEOMETRIJA" s.p. Banović Radenko

Prijedor,
Vojvode Putnika bb

2014

Čl.12.st.1 tačka v)

ZGR "GEOTIM B-L"

Derventa,
Nikole Tesle 7

2014

Čl.12.st.1 tačka v)

"TELRAD" D.O.O.

Bijeljina,
Srpske vojske bb,

2014

Čl.12.st.1 tačka v)

EKO-EURO TIM d.o.o

Banja Luka,
Krupa na Vrbasu bb

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

„URBIS CENTAR“ d.o.o. 

Banja Luka,
Vojvode Stepe Stepanovića 101

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

ArcelorMittal Prijedor d.o.o.

Prijedor,
Akademika Jovana Raškovića br.1

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

AD "VODOVOD I KANALIZACIJA"

Bijeljina,
Hajduk veljka 20

2019

Čl.13 st.3 i st.4

BIJELJINA PUT DOO

Bijeljina,
Baje Pivljanina br.80

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

MAPinženjering doo

Pelagićevo,
Vuka Karadžića 2

2019

Čl.12.st.1 tačka v)

"GEONOVA" d.o.o.

Banja Luka,
Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića br. 200

2021

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

S2 IT d.o.o.

Banja Luka,
Slavka Rodića 1

2020

Čl.12.st.1 tačka v)

"GRID" d.o.o.

Banja Luka,
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 107C-2

2021

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"RADIS" d.o.o.

Istočno Novo Sarajevo,
Jovana Dučića br.16

2021

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

GEODETSKI URED PORČIĆ Samir Porčić s.p.

Novi Grad,
Oslobođenja 75

2021

Čl.12.st.1 tačka v)

Niskogradnja d.o.o. 

Laktaši,
Karađorđeva 63

2021

Čl. 12.st.1 tačka v)

"GEOM" Marčić Mladen s.p.

Banja Luka,
Rakovačkih rudara 6

2017

Čl. 12.st.1 tačka v)

"PRIJEDORPUTEVI" a.d.

Prijedor,
27. juna br.17

2022

Čl. 12.st.1 tačka v)

Geo Map d.o.o. 

Prijedor,
Muharema Suljanovića bb,

2014

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

„GEOMETAR“ Branko Šajić s.p.

Banja Luka,
Palih boraca br. 55

 2022

 Čl. 12.st.1 tačka v)

JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor

Prijedor,
Miloša Obrenovića 18C

2022

Čl. 12.st.1 tačka v)

 „3D PUTNIK“ d.o.o. Bijeljina

Bijeljina,
Račanska 16

2023 Čl. 12.st.1 tačka v)
"GEO STUDIO" d.o.o. Pale

Pale,
Nikole Tesle 20

2023 Čl. 12.st.1 tačka v)
"GEOMAJST"  Marko Majstorović s.p. Banja Luka

Banja Luka,
Gundulićeva  52

2023 Čl. 12.st.1 tačka v)
"NMT GEOPLAN" d.o.o. Derventa

Derventa,
Omladinska  7

2023

Čl.12.st.1 tačka a), b) i v)

"GEO-UNA"  Slađana Marin s.p. Novi Grad

Novi Grad,
Karađorđa Petrovića 14

2023 Čl. 12.st.1 tačka v)
"ETMax" d.o.o. 

Banja Luka,
Poslovna zona bb, Ramići

2023 Čl. 12.st.1 tačka v)
"GeoĐuraš" Đorđe Đuraš s.p. Prnjavor 

Prnjavor,
Branka Ćopića 8

2023 Čl. 12.st.1 tačka v)