Popisni katastar

Popisni katastar je nastao neposredno poslije Drugog svjetskog rata. Na područjima u kojima su bili uništeni planovi i operat u toku Drugog svjetskog rata, izvršen je popis nepokretnosti i osnovan popisni katastar u periodu 1952. i 1953. godine. Ova evidencija prestavljala je prelazno rješenje do uspostave nove evidencije zasnovane na premjeru i služila je prvenstveno u svrhe oporezivanja i u statističke svrhe, a formirana je na osnovu površine katastarske opštine ili na osnovu površine bloka. U svakom bloku nalazio se popis posjednika sa njihovim idealnim dijelovima.

Ova evidencija o nepokretnostima zadržala se i do danas.

Prema važećoj zakonskoj regulativi, vrši se održavanje ove evidencije o nepokretnostima za područja za koja je još uvik u zvaničnoj upotrebi, sve do osnivanja katastra nepokretnosti.