Norveški projekat

Projekat RER-17/0008 - Statens Kartverk West Balkans 2017-2020. je projekat koji implementira  Uprava za kartografiju Kraljevine Norveške (STАTENS KАRTVERK) uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške (Ministarstva finansija i Ministarstva inostranih poslova).

Tekućem projektu je prethodila uspješna realizacija projekta takođe finansiranog od strane Vlade Kraljevine Norveške u periodu 2013-2017. godine. Shodno navedenom, inicijalizacija aktivnosti za tekući počela je u 2017. godini, a sam sporazum o institucionalnoj saradnji između Statens Kartverk, s jedne strane i Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove (RUGIPP) i Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije BiH (FGU), s druge strane, potpisan je aprila 2018. godine u Oslu. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6 000 000.00 NOK, a za Republiku Srpsku oko 270 000.00 €. Krajnji ciljevi projekta jesu unapređenje geodetske infrastrukture Republike Srpske te poboljšanje kvaliteta podataka i usluga RUGIPP.

Sredstva druge faze projekta su utrošena za potrebe unapređenje i povećanje kvaliteta mreže permanentnih stanica Repuublike Srpske (SRPOS) i upotrebe GNSS mjernih tehnologija, te za finansiranje projekta rekognosciranja i stabilizacije repera Nivelmana visoke tačnosti – 3.

U skladu sa navedenim, Kartverk je na osnovu pripremljenih tehničkih specifikacija za rekognosciranje i stabilizaciju radnih repera NVT 3 od strane RUGIPP objavio tender i izabrao izvođača radova (konzorcijum 11 domaćih geodetskih preduzeća). Vrijednost Ugovora iznosila je oko 180 000.00 €.

Takođe, na osnovu tehničkih specifikacija izrađenih od strane stručnog radnog tijela Uprave, Kartverk je objavio javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku i instalaciju dvije permanentne stanice na teritoriji opština Petrovo i Derventa. Vrijednost ovih nabavki iznosila je oko 90 000.00 €.

Implementacija projekta, osim kupovinom i instalacijom opreme (hardvera i softera), odvija se i kroz permanentnu tehničku podršku stručnjaka iz Statens Kartverk.

Povećanjem kvaliteta podataka mreže SRPOS, te realizacijom NVT 3 (gravimetrijskih i nivelmanskih mjerenja) stvoraju se uslovi za kvalitetnije određivanje parametara geoida za područje Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, naša Uprava zajedno sa relavantnim institucijama iz okruženja je uključena u aktivnosti koje se tiču projekta Regionalni geoid za područje Zapadnog Balkana (EEА and Norway Grants Fund for Regional Cooperation).

Pored navedenog, važno je napomenuti da je takođe uz podršku projekata vlada Kraljevine Norveške i Kraljevine Švedske (CILАP) uspješno realizovana kampanja gravimetrijskog premjera u Republici Srpskoj. Vrijednost ovog projekta iznosila je 120 000.00  € (Statens Kartverk dodatna sredstva - 80 000.00 €, i CILАP - 40 000.00 €).

Osim realizovane dvije faze projekta Vlade Kraljevine Norveške, Upravi je odobreno produženje druge faze projekta za period 2020-2021. Godine, sa dodatnim sredstvima za našu Upravu u iznosu od oko 370 000.00 KM.

Kroz realizaciju produženja trajanja projekta planirana je nabavka softvera i hardvera za potrebe digitalnog arhiva, te nabavka radi unapređenja kvaliteta usluge SRPOS mreže permanetnih stanica Republike Srpske, i nabavka opreme za snimanje bespilotnim letjelicama (UАV – najvjerovatnije opreme sistema drona).