Javni poziv licima koja polažu pravo na nepokretnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUKA


Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, Tel: 00387 51-338-000, Faks: 00387-51-318-006, E-mail: uprava@rgurs.org

 

                Postupajući po Zaključku Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-2739/20 od 01.10.2020. godine, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

 

licima koja polažu pravo na nepokretnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (kuće, njive, šume, pašnjake, voćnjake, livade ili drugo zemljište/nepokretnosti) da se jave na kontakt telefone Kancelarija za pružanje stručne pravne pomoći

 

KANCELARIJA

ADRESA

BROJ TELEFONA

E-MAIL  ADRESA

 

BANJA LUKA

Ul. Veljka Mlađenovića 12c

051/456-258

051/456-277

051/456-247

pravnapomoc.banjaluka@rgurs.org

BIJELJINA

Ul. Sremska br. 2

055/490-940

055/490-606

pravnapomoc.bijeljina@rgurs.org

ZVORNIK

Ul. Patrijarha Pavla 1

056/490-132

056/210-089

pravnapomoc.zvornik@rgurs.org

NEVESINJE

Ul. Obrena Ivkovića bb

059/601-109

pravnapomoc.nevesinje@rgurs.org

ISTOČNO SARAJEVO

Ul. Nikole Tesle 60

057/490-130

057/320-810

pravnapomoc.istocnosarajevo@rgurs.org

MRKONJIĆ GRAD

Ul. Boraca srpskih bb

050/490-218

050/211-355

pravnapomoc.mrkonjicgrad@rgurs.org

 

Građani se mogu javiti i na :

Viber i WhatsApp:  00387 65 090 040 ; 00387 65 724 683  ; 00387 65 704 892; 00387 65 478 781 ; 00387 65 998 111 ;

Facebook i Instragam: @kancelarijezapravnupomoc