Izdavanje geodetske licence

OPŠTE INFORMACIJE

Licencu za rad i geodetsku licencu izdaje Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove, rješenjem, a na osnovu Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 6/12, 110/16 i 62/18), u daljem tekstu Zakon, Zakona o opštem upravnom postupku ( "Službeni glasnik RS", br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18), Pravilnika o licenci za rad geodetske organizacije, geodetskoj licenci i ovlašćenju za snimanje iz vazdušnog prostora teritorije Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 11/14) u daljem tekstu Pravilnik.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove izdaje geodetske licence prvog i drugog reda. Geodetske licence prvog i drugog reda su lične licence koje mogu steći lica geodetske struke koja ispunjavaju uslove propisane odredbama člana 15. Zakona.

Licu kome je izdata geodetska licenca izdaje se pečat.

Lice sa geodetskom licencom može koristiti pečat, ako je zaposleno u geodetskoj organizaciji sa punim radnim vremenom

Geodetska licenca prvog reda omogućuje obavljanje poslova odgovornog projektanta, rukovođenja i tehničke kontrole nad izvođenjem geodetskih radova za koje je Zakonom predviđena izrada glavnog projekta, izvođenja tih radova, kao i izrade projekta geodetskog obilježavanja u oblasti urbanističkog planiranja.

Lice sa geodetskom licencom prvog reda može obavljati i poslove za koje je  Zakonom predviđena geodetska licenca drugog reda.

Geodetska licenca drugog reda omogućuje obavljanje geodetskih radova u postupku održavanja katastra nepokretnosti i katastra vodova, realizacije projekta geodetskog obeležavanja u oblasti urbanističkog planiranja i izradu geodetskih podloga u inženjersko-tehničkim oblastima za koje se ne izrađuje glavni projekat.

USLOVI IZDAVANJA

Geodetska licenca prvog reda

Geodetsku licencu prvog reda stiče lice geodetske struke sa završnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom na geodetskim poslovima u trajanju od najmanje tri godine.

Geodetska licenca drugog reda

Geodetsku licencu drugog reda stiče lice geodetske struke sa završenim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom na geodetskim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine.

Geodetsku licencu drugog reda stiče i lice geodetske struke sa završenim studijama u trajanju od najmanje dvije godine, položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave i radnim iskustvom na geodetskim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine.

Potrebna dokumentacija za izdavanje geodetske licence:

  1. dokaz o stručnoj spremi
  2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  3. fotokopija radne knjižice
  4. fotokopija lične karte
  5. rješenje o oslobađanju polaganja stručnog ispita za rad u organima uprave Republike Srpske

ZL – 2 Zahtjev za izdavanje geodetske licence – fizičko lice