e-Status

e-Status aplikacija predstavlja interaktivnu web aplikaciju za transparentno predstavljanje statusa predmeta ka korisnicima RUGIPP. Web aplikativno rješenje za zaposlene u okviru RUGIPP, kao i jednostavno dostupno web aplikativno rješenje (servis) za stranke RUGIPP.

Na linku ispod možete vidjeti servis i podatke koje isti nudi:

e-Status