e-Servisi

GEOportal

Geoportal predstavlja ciljno mjesto za prikaz geoprostornih podatka, njihov pregled, izmjenu i pretragu. Geoportal aplikacija Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je izrađen na način da sa jedne strane, kroz servise i aplikacije omogućava prezentaciju, distribuciju i naplatu distribuiranih podataka iz nadležnosti Uprave, a sa druge strane da obezbijedi interoperabilnost sa podacima drugih institucija Republike Srpske koji zajedno sa podacima Uprave čine IGPRS, a sve u skladu sa INSPIRE direktivom i drugim međunarodnim standardima u ovoj oblasti. U okviru Geoportala dostupni su mrežni servisi i tehnologije (pronalaženje, pregled, preuzimanje, transformacija, povezivanje).

e-Katastar

e-KАTАSTАR je aplikacija za pregled katastarskih podataka putem interneta (GEOPORTАLА Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske). Svi podaci prezentovani na ovom mjestu su nezvanični i ne mogu se koristiti ni za kakve lične ili poslovne potrebe ili namjene.

e-Gruntovnica

U cilju unapređenja usluga Republičke Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) u segmentu uvida građana u javne evidencije omogućen je uvid u evidenciju zemljišne knjige i knjigu uloženih ugovora (za podatke koji se vode u elektronskom obliku). Prvi nivo pristupa su registrovani korisnici, a drugi nivo su korisnici sa plaćenom pretplatom. Javni uvid korisnika omogućava pretragu ZK po broju ZK uloška ili broju parcele u okviru jedne katastarske opštine i jedne političke opštine i pretragu KUU po broju lista u KUU, adresi, parceli ili kombinaciji prethodno navedenih polja u okviru jedne katastarske opštine i jedne političke opštine. Korisnici sa plaćenom pretplatom mogu KUU pretraživati i po JMBGu nosioca prava.

e-Status

Javni uvid u registar cijena nepokretnosti

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIP) predstavila je 29. novembra 2017. godine u Banjaluci Registar cijena nepokretnosti, te javnosti omogućila pristup određenim podacima iz Registra. Registar je u obliku mape RS i na njemu se nalaze sve kuće, zemljišta, stanovi i poslovne zgrade koji su prodati, to jest čiji su ugovori došli u RUGIP na knjiženje.

SRPOST

27.09.2011. godine svečano je pušten u rad servis permanentnih GNSS stanica Republike Srpske - SRPOS. Servis SRPOS je realizovan u sklopu Projekta "BiHPOS" Evropske komisije u BiH - u okviru koga su za područje BiH implementirane dvije mreže permanentnih GNSS stanica:

- SRPOS za područje Republike Srpske u nadležnosti Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i

- FBiHPOS za područje Federacije BiH u nadležnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove