Javni oglas - katastarski premjer KO Kopači

Projekat premjera katastarske opštine Kopači, opština Novo Goražde.

/uploads/1_Oglas_Kopaci_Novo_Gorazde_-_internet_stranica-merged.pdf