Javni oglas - katastarski premjer KO Pisari

Projekat premjera katastarske opštine Pisari, opština Šamac. 

/uploads/1_Oglas_Pisari_Samac_-_internet_stranica-merged.pdf