ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI 

Bosna i Hercegovina

Republika Srpska

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

PROJEKAT REGISTRACIJE NEKRETNINA

Kredit br.: 90480BA

 

ZAHTJEV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI

 

Naziv zadatka: Priprema podataka za postupak migracije

Ref br.:  BA-RERP-9048BA-RS-CS-IC-21-B.2.2.9.7

Bosna i Hercegovina i Republika Srpska je kroz Supsidijarni sporazum sa Bosnom i Hercegovinom dobila kredit od Svjetske banke za troškove Projekta registracije nekretnina i namjerava da dio sredstava utroši za podobna plaćanja po osnovu ugovora o djelu za Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija -II faza, čija je realizacija u toku.

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina poziva podobne konsultante (u daljem tekstu “Konsultant”) da izraze svoj interes za obavljanje ovih usluga:

1.         Konsultant za pripremu podataka za postupak migracije- 4 izvršioca

Konsultantske usluge (u daljem tekstu “Usluge“) obuhvataju sljedeće:

-Preuzimaju podatke za migraciju,

-Vrše eksport podatke iz postojećih baza u pogodne formate za rad,

-Vrše detekciju grešaka kroz aplikativna rješenja koja su u upotrebi u RUGIPP-u,

-Dostavljaju greške područnim jedinicima na ispravku,

-Pomoć zaposlenim u područnim jedinicama prilikom ispravke grešaka,

-Pravljenje rezervnih kopija baza podataka i dostavljanje na analizu.

-U radu koristi postojeća softverska rješenja u RUGIPP-u

Potrebne kvalifikacije:

Konsultant mora ispunjavati sljedeće minimalne zahtjeve:

(a)        SSS (srednja stručna sprema)

(b)        Radno iskustvo, minimalno 6 mjeseci poznavanja poslovnih procesa i rada sa podacima o nepokretnostima

Kao dokaz obrazovne i profesionalne kvalifikacije lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga konsultant je dužan dostaviti sljedeće:

- Kopija diplome o stručnoj spremi

-Potpisana radna biografija CV od strane konsultanta

-Potvrda o radnom iskustvu

Sve aktivnosti konsultanti će obavljati u sjedištu Uprave, te u  područnoj jedinici Banja Luka.

Radno vrijeme prilagođeno radnom vremenu organizacione jedinice  (radno vrijeme u toku dana   jeste 8h).

Izbor Konsultanta će se vršiti u skladu sa smjernicama Svjetske banke World Bank’s Procurement Regulations for IPF Borrowers, revidirane  u novembru 2017., julu 2018. i novembru 2020. godine, a metod nabavke je IC, odnosno Konkurentski izbor individualnih konsultanata.       

Vaše iskustvo i kvalifikacije moraju odgovarati kvalifikacionim zahtjevima koji su dati u opisu poslova i zadataka. Vaš CV će biti ocijenjen na bazi iskustva i kvalifikacija u skladu sa sljedećim kriterijima:

            (i)  Generalne kvalifikacije: 40%                       

            (ii) Adekvatnost za radni zadatak: 60%

  

Dodatne informacije možete dobiti na niže navedenoj adresi, svakim radnim danom u periodu od 9:00 do 14:00 časova.

Izrazi zainteresovanosti sa svim traženim dokumentima, treba da budu dostavljeni na dole navedenu adresu najkasnije do 27.08.2021. godine do 15:30h.

 

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Jedinica za implementaciju Projekta registracije nekretnina

PROTOKOL

n/r Bosiljka Vučić

78000 Banja Luka

Trg Republike Srpske 8

Tel.: +38751338032

E-mail: bosiljka.vucic@rgurs.org; rerp@rgurs.org