LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

_______________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-235/24

Datum: 04.06.2024. godine

 

            Na osnovu člana 17. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/12 i 20/15) Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika putem javnog konkursa za upražnjena radna mjesta: viši saradnik za računovodstvene poslove, Odjeljenje za finansijsko-računovodstvene poslove, viši saradnik za poslovne aplikacije, Odjeljenje za informacione i komunikacione tehnologije katastra nepokretnosti, viši saradnik za pravne poslove, Odjeljenje za međunarodne projekte, saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Banja Luka, saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Kotor Varoš, saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo i saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Pale, a u vezi Javnog konkursa objavljenog u dnevnom listu „Nezavisne novine“ izdanje za dan 17.04.2024. godine i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (http://www.rgurs.org), sačinila je

 

 

LISTU

uspješnih kandidata

 

 

VIŠI SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

ODJELJENJE ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Nataša Figurek

14

2.

Bojan Popović

12

3.

Biljana Kukavica

Nije pristupila intervjuu

 

VIŠI SARADNIK ZA POSLOVNE APLIKACIJE

ODJELJENJE ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Igor Suzić

15

 

VIŠI SARADNIK ZA PRAVNE POSLOVE

ODJELJENJE ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Tamara Vasilić

15

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE U PODRUČNOJ JEDINICI

PODRUČNA JEDINICA BANJA LUKA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Ilija Popović

15

2.

Marela Velaula

13

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE U PODRUČNOJ JEDINICI

PODRUČNA JEDINICA KOTOR VAROŠ

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Slađa Vučenović

15

 

SARADNIK ZA OPŠTE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Ivana Gluhović

15

 

SARADNIK ZA OPŠTE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA PALE

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Sanja Kalem

14

 

 

                                                                                                                                                                       DIREKTOR

                                                                                                                                                             Mr Dragan Stanković