LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

_________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-729/23

Datum: 26.01.2024. godine

 

            Na osnovu člana 17. Uredbe o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje namještenika („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 38/12 i 20/15) Komisija za sprovođenje postupka izbora namještenika putem javnog konkursa za upražnjena radna mjesta: saradnik za administrativno-tehničke poslove, Područna jedinica Novi Grad, saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Kalinovik, saradnik za administrativne poslove u područnoj jedinici, Područna jedinica Istočno Novo Sarajevo i saradnik za opšte poslove, Područna jedinica Vlasenica, a u vezi Javnog konkursa objavljenog u dnevnom listu „Nezavisne novine“ izdanje za dan 12.12.2023. godine i na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (http://www.rgurs.org), sačinila je

 

LISTU

uspješnih kandidata

 

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA NOVI GRAD

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Dragana Mikelić Bujić

15

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE U PODRUČNOJ JEDINICI

PODRUČNA JEDINICA KALINOVIK

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Dragomir Banjanin

15

 

SARADNIK ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE U PODRUČNOJ JEDINICI

PODRUČNA JEDINICA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Vesna Kenjić

15

 

SARADNIK ZA OPŠTE POSLOVE

PODRUČNA JEDINICA VLASENICA

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Milojka Drakulić

15

 

 

                                                                                                                                                                                    DIREKTOR

                                                                                                                                                                         Mr Dragan Stanković