LISTA USPJEŠNIH KANDIDATA

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE

I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANJA  LUKA

________________________________________________________________________________________________________________

Trg Republike Srpske br. 8, 78000 Banja Luka, tel. 051/338-000, faks: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Broj: 21.01/052-157/23

Datum: 19.04.2023. godine

 

                Na osnovu člana 3. Programa stručnog osposobljavanja i načina polaganja ispita pripravnika u organima uprave Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 43/09) Komisija za sprovođenje postupka izbora pripravnika putem javnog konkursa u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica Srbac, a u vezi sa Javnim konkursom objavljenim u dnevnom listu „Nezavisne novine“ dana 15.03.2023. godine i na internet stranici www.rgurs.org, na sjednici održanoj dana 19.04.2023. godine, sačinila je

 

 

LISTU

uspješnih kandidata

 

 

PRIPRAVNIK

PODRUČNA JEDINICA SRBAC

Redni broj

Ime i prezime kandidata

Broj dodijeljenih bodova

1.

Vladan Janković

14

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            DIREKTOR

 

                                                                                                                          Mr Dragan Stanković