Odluke o poništenju postupka

Datum Naziv Preuzmi
26.04.2024. Odluka o poništenju postupka - Metalne police za arhivu
30.11.2023. Odluka o poništenju postupka - Električna energija
14.11.2023. Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke roba - "Metalne police za arhivu"
23.10.2023. Odluka o poništenju postupka, Radovi krečenja u prostorijama RUGIPP - a, LOT 2
13.10.2023. Odluka o poništenju postupka - Adaptacija krova u PJ Šamac
01.09.2023. Odluka o poništenju postupka -Održavanje poslovnog informacionog i sistema pisarnice
19.07.2023. Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eGruntovnica"
27.06.2023. Odluka o poništenju postupka - LOT 2 - Servis i održavanje sistema videonadzora
27.06.2023. Odluka o poništenju postupka - LOT 1 - Servis i održavanje protivprovalnih sistema
13.03.2023. Odluka o poništenju otvorenog postupka za nabavku usluga "Održavanje aplikativnih rješenja za Registar cijena i Adresni registar"
21.02.2023. Odluka o poništenju otvorenog postupka za nabavku radova - "Adaptacija tavanskog prostora u PJ Kozarska Dubica"
27.01.2023. Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke - "Nabavka nivelira i totalnih stanica"