Odluke o dodjeli ugovora

Datum Naziv Preuzmi
22.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-1/23, "FRUTELA GROUP" d.o.o. Banja Luka
22.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-10/23
16.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/23, "MOTEL-KONAK" vl. Aćimović Miroslava s.p. Trebinje
16.03.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pelet za potrebe područne jedinice Banja Luka
13.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-17/23, "LEOTAR" d.o.o. Trebinje
13.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/23, "TEREX Company" d.o.o. Istočno Sarajevo
03.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/23, "ROYAL HOTELS & RESORT" d.o.o. Dubrovnik
02.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-9/23
02.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/23, "Kventum" d.o.o. Sarajevo
02.03.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-8/23
28.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-7/23
27.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/23, "Braća Lazić" d.o.o. Dvorovi, Hotel "River"
23.02.2023. Odluka o izboru ponuđača u postupku nabavke usluga iz Aneksa II - "Poštanske usluge"
17.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-6/23
15.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/23, "Andrićev konak" d.o.o. Višegrad, Hotel "Višegrad"
14.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/23, "ROYAL hotels & resort" d.o.o. Dubrovnik
14.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-5/23
14.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-4/23
10.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-3/23
10.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-1-10/23, "BTA TRAVEL AGENCY" Beograd
09.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/23, "ABM-KOMERC" doo, Hotel "DAMIS" Pale
09.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/23, "LUNCH & BAR restaurant" Čirakovac - Mrkonjić Grad
07.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/23, "Integra inženjering" d.o.o. Banja Luka, PJ HOTEL INTEGRA Doboj
07.02.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - "Opremanje i nadogradnja data centra i disaster recovery lokacije, procedura oporavka sistema od katastrofa i nabavka licenci neophodnih za funkcionisanje data centra"
06.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-2/23
06.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-1/23
06.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/23, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
06.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/23, "Novak" d.o.o. Zvornik
06.02.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke radova - "Adaptacija tavanskog prostora u PJ Kozarska Dubica"
03.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/23, "Pavgord" doo Foča
02.02.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku radova - "Radovi krečenja u prostorijama RUGIPP-a"
01.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/23, UR Pansion "Ima dana" Bijeljina
01.02.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-2/23, Hotel "Le pont" Prijedor
01.02.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke - Računarska oprema, mrežna oprema i oprema za skeniranje
25.01.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Telefonski aparati"
24.01.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - "Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala"
20.01.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba - "Nabavka kancelarijskog materijala"
17.01.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga - "Redovno održavanje i servisiranje klima uređaja"
17.01.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Namještaj za potrebe poslovnih prostora RUGIPP"