Pregovarački postupak

Datum Naziv Preuzmi
26.05.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku radova "Nabavka završnih građevinskih radova na adpataciji suterena u Područnoj jedinici Banja Luka"
26.04.2017. Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku radova "Završni građevinski radovi na adaptaciji suterena u Područnoj jedinici Banja Luka"
28.04.2016. Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluge "Migracija postojećih softverskih rješenja na novu tehnološku platformu, uspostava arhitekture GIS-a i održavanje softverskog sistema eTeraSoft"
08.04.2016. Odluka o rezultatima postupka pretkvalifikacije u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku usluge održavanja poslovnog informacionog sistema i pisarnice
31.03.2016. Pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku usluge održavanje poslovnog informacionog sistema i pisarnice