Odluke o poništenju postupka

Datum Naziv Preuzmi
12.12.2022. Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eKatastar"
13.10.2022. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka nivelira i totalnih stanica"
04.10.2022. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja za vođenje IT opreme"
23.09.2022. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke "Izgradnja i opremanje backup i disaster recovery lokacije data centra"
06.09.2022. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja za digitalni arhiv"
05.09.2022. Odluka o poništenju postupka u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Lož ulje za potrebe grijanja PJ Prnjavor"
05.09.2022. Odluka o poništenju postupka otvorenom postupku nabavke radova "Radovi krečenja u prostorijama RUGIPP-a"
19.08.2022. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke roba "Geodetska oprema - nabavka GNSS uređaja"
03.08.2022. Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke roba - "Nabavka opreme za ličnu zaštitu (HTZ)"
11.07.2022. Odluka o poništenju postupka u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Pelet za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
20.06.2022. Odluka o poništenju postupka u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka klima uređaja"
13.06.2022. Odluka o poništenju postupka nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka štampanog materijala"
03.06.2022. Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke usluga - "Usluge redovnog pregleda vatrodojavnog sistema"
03.02.2022. Odluka o poništenju postupka za otvoreni postupak nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eGruntovnica"
03.02.2022. Odluka o poništenju postupka nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Servis i održavanje vatrodojavnih sistema"
15.12.2021. Odluka o poništenju postupka nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Održavanje aplikativnog rješenja za vođenje IT opreme"
25.11.2021. Odluka o poništenju postupka za otvoreni postupak nabavke usluge "Održavanje aplikativnih rješenja za Registar cijena i Adresni registar"
05.11.2021. Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eGruntovnica"
19.05.2021. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka licenci za softver i hardver" za LOT 1 Nabavka licence softverskog alata LiDAR360 V5.0
23.02.2021. Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke radova "Sanacija poslovnog prostora Područne kancelarije Berkovići"
25.01.2021. Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke radova "Sanacija šahta i postavljanje podnih obloga u PJ Višegrad"
11.11.2020. Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke "Sanacija poslovnog prostora Područne jedinice Zvornik"
22.10.2020. Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke radova "Sanacija poslovnog prostora PK Berkovići"
29.09.2020. Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke licenci za softver i hardver za LOT 2 Nabavka GIS licenci
29.09.2020. Odluka o poništenju otvorenog postupka nabavke licenci za softver i hardver za LOT 1 Nabavka Computer Аided Design CАD licenci
22.07.2020. Odluka o poništenju postupka nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eGruntovnica"
15.07.2020. Odluka o poništenju postupka nabavke usluga "Harmonizacija podataka - prva faza"
05.03.2020. Odluka o poništenju postupka nabavke usluga "Druga faza opremanja Data centra"
04.03.2020. Odluka o poništenju postupka nabavke usluga "Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija"
03.03.2020. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku javne nabavke "Progušćavanje mreže zajedničkih tačaka u urbanim područjima - poboljšanje grida reziduala"
02.03.2020. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke usluga "Uspostavljanje printig centra"
21.02.2020. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke usluga "Izrada novog Geoportala - I faza"
06.02.2020. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke "Nabavka i montaža tehničkog integrisanog sistema za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
31.01.2020. Odluka o poništenju postupka u postupku nabavke neprioritetnih usluga "Nabavka usluge angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti motornih vozila"
27.01.2020. Odluka o poništenju postupka nabavke putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluge "Harmonizacija podataka"
29.11.2019. Odluka o poništenju postupka u postupku nabavke neprioritetnih usluga "Nabavka usluge telemetrije voznog parka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
11.11.2019. Odluka o poništenju odluka u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka peleta za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
28.10.2019. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke radova "Аdaptacija poslovnog prostora Područne kancelarije Berkovići"
23.10.2019. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke radova "Sanacija poslovnog prostora Područne jedinice Zvornik"
21.10.2019. Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka štampanog materijala"
15.10.2019. Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda "Nabavka peleta za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
11.10.2019. Odluka o poništenju posutpka u otvorenom postupku nabavke robe "Nabavka kancelarijskog materijala"
05.08.2019. Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala"
12.07.2019. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke "Izrada digitalne baze podataka katastra komunalnih uređaja - prvi dio" II
12.07.2019. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke "Izrada digitalne baze podataka katastra komunalnih uređaja - prvi dio" II
12.07.2019. Odluka o poništenju Odluke o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke usluga "Izrada digitalne baze podataka katastra komunalnih uređaja - prvi dio"
19.06.2019. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke usluga "Izrada digitalne baze podataka katastra komunalnih uređaja - prvi dio"
21.02.2019. Odluka o poništenju postupka za otvoreni postupak nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala", broj 21.06/404-119/18
11.02.2019. Odluka o poništenju odluke o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke usluga "Premjer nepremjerenih dijelova Republike Srpske za dio opština Republike Srpske i to za dijelove opštine Kalinovik"
07.11.2018. Odluka o poništenju postupka u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda "Izvođenje radova na zamjeni krovnog pokrivača viševodnog krova na objektu Područne jedinice Brod"
01.11.2018. Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku nabavke usluga "Premjer nepremjerenih dijelova Republike Srpske za dio opština Republike Srpske i to za dijelove opštine Kalinovik"
05.10.2018. Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga "Vertikalni referentni sistem - mreža nivelmana visoke tačnosti 3 - rekognosciranje i stabilizacija repera"
06.07.2018. Odluka o poništenju postupka nabavke usluga "Nabavka pristupa internetu"
26.03.2018. Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala"
19.01.2018. Odluka o poništenju postupka usluge projektovanja i nadzora nad radovima adaptacije, sanacije i rekonstrukcije poslovnih prostora
18.01.2018. Odluka o poništenju postupka nabavke usluga angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti službenih vozila II
18.01.2018. Odluka o poništenju postupka za nabavku usluge vještačenja IV
22.12.2017. Odluka o poništenju postupka nabavke usluga angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti službenih vozila
22.12.2017. Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga vještačenja III
19.12.2017. Odluka o poništenju postupka nabavke "Premjer nepremjerenih dijelova Republike Srpske za dio opštine Nevesinje"
28.09.2017. Odluka o poništenju postupka nabavke "Nabavka štampanog materijala (obrazaca)"
04.09.2017. Odluka o poništenju postupka nabavke Izrada projekta i nadzor nad radovima adaptacije, sanacije i rekonstrukcije poslovnih prostora
29.08.2017. Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga vještačenja
07.08.2017. Odluka o poništenju postupka za nabavku radova - Krečenje poslovnih prostorija koje koristi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
22.06.2017. Odluka o poništenju postupka za nabavku metalnih arhivskih polica/regala
13.06.2017. Odluka o poništenju postupka za nabavku usluga osiguranja
27.02.2017. Odluka o poništenju postupka nabavke "Premjer nepremjerenih dijelova Republike Srpske za dio opštine Nevesinje"
30.01.2017. Odluka o poništenju postupka nabavke potrošnog dijela za štampač
30.11.2016. Odluka o poništenju postupka "Nabavka usluga redovnog održavanja, servisiranja i popravki klima uređaja"
24.11.2016. Odluka o poništenju postupka
22.07.2016. Odluka o poništenju postupka za nabavku advokatskih usluga
10.06.2016. Odluka o poništenju postupka nabavke radova za adaptaciju suterena poslovne zgrade u PJ Banja Luka
24.05.2016. Odluka o poništenju postupka nabavke usluga telemetrije voznog parka
12.05.2016. Odluka o poništenju postupka nabavke roba - Nabavka HTZ opreme
22.01.2016. Odluka o poništenju postupka nabavke
30.12.2015. Odluka o poništenju postupka nabavke protivpožarnih aparata za potrebe područnih jedinica i kancelarija
23.07.2015. Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Potrošnog kompjuterskog materijala" LOT2.
04.05.2015. Rješenje o poništavanju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga osiguranja.