Odluke o dodjeli ugovora

Datum Naziv Preuzmi
26.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/24 UR Kolo,Mostar
09.04.2024. Odluka o prihvatanju ponude - "ZAMM media CONSULTING", Sarajevo
08.12.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
08.11.2023. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Održavanje aplikavivnih rješenja za Registar cijena i Adresni registar
20.10.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-43/23, Hotel "Rajska dolina" Jahorina
07.08.2023. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-33/23, HTP "NEUM" Neum, GRAND HOTEL NEUM
22.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-24/23
22.05.2023. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-24/23
25.04.2023. Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača
23.12.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-45/22, Terme Laktaši, Hotel "San" Laktaši II
23.12.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-45/22, Terme laktaši, Hotel "San" Laktaši
23.12.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-45/22, Terme Laktaši, Hotel "San" Laktaši
27.12.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-27/22
09.12.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Sigurnost i monitoring podataka"
09.12.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Sigurnost i monitoring podataka"
08.12.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba - "Opremanje rezervne lokacije data centra i lokacije za oporavak podataka u slučaju katastrofa"
07.12.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke radova - "Izmještanje šahta u PJ Višegrad"
06.12.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Nabavka reklamnog materijala"
06.12.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-44/22, "Braća Lazić" d.o.o. Dvorovi, HOTEL "RIVER"
29.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja za vođenje IT opreme"
18.11.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-26/22
18.11.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-43/22, "BANCOR TRAVEL & CONFERENCE" Novi Sad
15.11.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-25/22
11.11.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-42/22, "Etno selo Stanišići" d.o.o. Bijeljina
11.11.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-24/22
02.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Nabavka usluge redovnog ispitivanja tehničke ispravnosti geodetskih instrumenata"
02.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluge "Nabavka usluge redovnog ispitivanja tehničke ispravnosti geodetskih instrumenata"
02.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluge "Nabavka usluge redovnog ispitivanja tehničke ispravnosti geodetskih instrumenata"
02.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluge "Nabavka usluge redovnog ispitivanja tehničke ispravnosti geodetskih instrumenata"
02.11.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluge "Nabavka usluge redovnog ispitivanja tehničke ispravnosti geodetskih instrumenata"
02.11.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-23/22
31.10.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja za digitalni arhiv"
24.10.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Nabavka usluge servisiranja i popravke službenih motornih vozila"
20.10.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje hardvera"
13.10.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Lož ulje za potrebe grijanja PJ Prnjavor"
11.10.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka zastava i jarbola" - II
11.10.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-41/22, "KVENTUM" d.o.o. Sarajevo
10.10.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-40/22, "Liburnia Riviera Hoteli" d.d. OPATIJA
07.10.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-22/22
06.10.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-21/22
06.10.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-20/22
05.10.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga - "Nabavka usluga provođenja mjera zaštite od požara"
04.10.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-19/22
04.10.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-39/22, HOTEL PRIJEDOR a. d. Prijedor
29.09.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka sredstava za održavanje higijene"
28.09.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-38/22, Pansion "Stadion", Nevesinje
27.09.2022. Zaključak o ispravci greške u Odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 21.06/404-101/22
27.09.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-18/22
27.09.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka zastava i jarbola"
26.09.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka alata za potrebe terenskih radova"
23.09.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-37/22, Terme Laktaši, Hotel "San"
23.09.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-36/22, Hotel "Sunce" Neum
20.09.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-17/22
19.09.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-35/22, "BLONDI" d.o.o. - hotel "Moskva", Kalinovik
19.09.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-16/22
15.09.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-15/22
14.09.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Prozori (sa ugradnjom)"
07.09.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka štampanog materijala" - rezervisan ugovor
05.09.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda "Pelet za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
05.09.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke opreme za ličnu zaštitu (HTZ)
02.09.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja knjige uloženih ugovora"
30.08.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-34/22, "JADRANPROMET" D.O.O. Neum, Hotel "Jadran"
30.08.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Osiguranje lica, imovine i motornih vozila" za LOT 3 Osiguranje imovine (građevinski objekti, namještaj, računarska, geodetska i ostala oprema)
30.08.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Osiguranje lica, imovine i motornih vozila" za LOT 2 Osiguranje motornih vozila
30.08.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Osiguranje lica, imovine i motornih vozila" za LOT 1 Osiguranje lica - Kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja
30.08.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-14/22
29.08.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Uspostava printing sistema po područnim jedinicama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
24.08.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Nabavka klima uređaja"
23.08.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke telekomunikacionih usluga
19.08.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-13/22
16.08.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje poslovnog informacionog sistema i sistema pisarnice"
16.08.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Servis i održavanje protivprovalnih sistema i video nadzora"
15.08.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-33/22, ZTC "Banja Vrućica" a. d. Teslić, hotel Kardial
12.08.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-32/22, Hotel "Metohija" Gacko
12.08.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-12/22
03.08.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Izgradnja i opremanje backup i disaster recovery lokacije data centra"
03.08.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka terenskih vozila"
22.07.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Pogonsko gorivo za službena vozila RUGIPP-a"
05.07.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-31/22, "Dijamant" Bileća
04.07.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe - „Sigurnosni softver (antivirus, antispam)“
29.06.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka GNSS prijemnika za potrebe mreže permanentnih GNSS stanica Republike Srpske - SRPOS"
29.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-30/22, "Pavgord" d.o.o. Foča
28.06.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eGruntovnica"
23.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-29/22, Grand Hotel Neum
23.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-11/22
06.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-28/22, ZTC "Banja Vrućica" a. d. Teslić, HOTEL KARDIAL
06.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-10/22
06.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-9/22
06.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/22, "NOVA NIKA EVENT" d.o.o. Beograd
03.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-26/22, Grand Hotel Neum
03.06.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-8/22
31.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-7/22
31.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-25/22, "KVENTUM" d.o.o. Poslovno-edukativni centar, Sarajevo
26.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe - „Kartoni i kartonske kutije za potrebe uspostave digitalnog arhiva“
20.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-24/22, ZTC "Banja Vrućica" a. d. Teslić, HOTEL KARDIAL
20.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Geodetska oprema - nabavka GNSS uređaja“
20.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala"
18.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-6/22
18.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-5/22
18.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-23/22, "VTTI TRAVEL" agencija Banja Luka
18.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga - "Usluge redovnog pregleda vatrodojavnog sistema"
18.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala"
17.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-4/22
13.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-22/22, PJ PRIVREDNIK, Restoran i pansion "Kula" I. Sarajevo
13.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-21/22, UR Restoran "POGLED" Han Pijesak
13.05.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - "Servis i održavanje vatrodojavnih sistema"
06.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-20/22, "APIS" d.o.o. Trebinje
06.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-19/22, "VIZION" d.o.o. Rogatica
06.05.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/22, Hotel "Le pont" Prijedor
20.04.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-17/22, ZTC "Banja Vrućica" a. d. Teslić, HOTEL KARDIAL I
20.04.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-3/22
15.04.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/22, "Unis Tours" d.o.o. Banja Luka
13.04.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-2/22
29.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/22, "Aćimović" d.o.o. Hotel "Aćimović" Trebinje
29.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/22, UR "ELLITE", Prijedor
29.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/22, "BEL PRINT" d.o.o. ATOS CENTAR Čelinac
18.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/22, "ABM-KOMERC" DOO, Hotel "Damis" Pale
16.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/22, "BRČKO GAS" d.o.o. Brčko, P. J. Prijedor
15.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-10/22, "NOVAK" d.o.o. Zvornik
15.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/22, ZR "Beauty studio Diamond", Prenoćište Park, Modriča
14.03.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga iz Aneksa II dio B ZJN "Nabavka usluge telemetrije voznog parka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
14.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/22, "LUNCH & BAR restaurant" Čirakovac - Mrkonjić Grad
11.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-2/22, "NISKOGRADNJA" d.o.o. Laktaši - Hotel "Ćubić"
11.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-1/22, "FRUTELA GROUP" d.o.o. Banja Luka
11.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/22, "SILVA - PROM" d.o.o. Šipovo
10.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/22, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
10.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/22, UR Pansion "Ima dana" Bijeljina
10.03.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Geodetska oprema - Nabavka GNSS uređaja"
09.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/22, "ROYAL HOTELS & RESORT" d.o.o. Dubravnik
09.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/22, "ANDRIĆEV KONAK" d.o.o. Višegrad, HOTEL "Višegrad"
09.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-2/22, "TAXI-BAR" d.o.o. Gradiška
09.03.2022. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-1/22
31.01.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnih rješenja za Registar cijena i Adresni registar"
28.01.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga „Izrada Web servisa za transformaciju koordinata između prostornog i horizontalnog i vertikalnog referentnog sistema Republike Srpske i dorada desktop rješenja RSGRID i RSTRANS”
24.01.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Namještaj za potrebe poslovnih prostora RUGIPP"
17.01.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Opremanje i nadogradnja data centra i disaster recovery lokacije i procedura oporavka sistema od katastrofa"
13.01.2022. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Izrada digitalng modela terena za širu okolinu aerodorma Trebinje"
10.12.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-34/21, d.o.o. "BLONDI", HOTEL MOSKVA Kalinovik
29.11.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Redovno održavanje i servisiranje klima uređaja"
29.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-33/21, "BRČKO GAS" d.o.o. Brčko, P. J. Prijedor
25.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-10/21, FORUM MEDIA d.o.o. Beograd
15.11.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Mreža permanentnih stanica (SRPOS): Nabavka licenci za korišćenje evropskog satelitskog sistema za pozicioniranje - Galileo"
12.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-9/21, Savez računovođa i revizora RS
11.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-32/21, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KARDIAL
09.11.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje aplikativnog rješenja eKatastar"
05.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-31/21, Motel "Le pont" Prijedor
05.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-30/21, "Beauty studio DIAMOND", Prenoćište Park, Modriča
05.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-22-5/21
04.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-8/21, Savez računovođa i revizora RS
04.11.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-29/21, "Kompanija Milojević Gilje - Gas" Bijeljina, PJ "Terme Ozren" Petrovo
03.11.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka materijala za obilježavanje"
26.10.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Servisiranje i popravka službenih motornih vozila"
18.10.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Pogonsko gorivo za službena vozila Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
30.09.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke iz Aneksa II dio B ZJN - "Ljekarski pregledi radnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove"
05.10.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga "Održavanje hardvera"
30.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-7/21, "Bam consult " d.o.o. Banja Luka
30.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-28/21, ZTC "Banja Vrućica" Teslić
29.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-6/21, Udruženje internih revizora Banja Luka
28.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-5/21, Udruženje pravnika Republike Srpske
17.06.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda "Nabavka štampanog materijala"
07.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/21, "PAVGORD" d.o.o. Foča, Hotel "ZELENGORA"
03.09.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-26/21, SUR "JAGODIĆ" Novo Goražde
03.09.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga "Održavanje poslovnog informacionog sistema i sistema pisarnice"
31.08.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-25/21, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, Hotel Kardial
27.08.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-4/21, Savez računovođa i revizora Republike Srpske
25.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Nabavka peleta za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
20.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda nabavku roba "Nabavka klima uređaja"
16.08.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-24/21, KOMPANIJA "BOKSIT" a.d. Milići
11.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Osiguranje lica, imovine i motornih vozila" za LOT 3 - Osiguranje imovine (građevinski objekti, namještaj, računarska, geodetska i ostala oprema)
11.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Osiguranje lica, imovine i motornih vozila" za LOT 2 - Osiguranje motornih vozila
11.08.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Osiguranje lica, imovine i motornih vozila" za LOT 1 - Osiguranje lica - Kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja
10.08.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-23/21, SUR MOTEL "MAGISTRALA" Doboj
29.07.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke robe "Nabavka sredstava za održavanje higijene"
29.07.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka telekomunikacionih linkova"
27.07.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-22/21, "INTEGRA INŽENJERING" d.o.o. Banja Luka, P.J. HOTEL INTEGRA - Doboj
23.07.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-21/21, Ugostiteljska radnja "Ellite" Prijedor
21.07.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Sigurnosni softver (antivirus, antispam, firewall...)"
20.07.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluge "Nabavka usluga pristupa internetu"
13.07.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka materijala za obilježavanje"
24.06.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-20/21, Privredna jedinica "Drina" Foča
24.06.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-19/21, UR Restoran "Pogled" Han Pijesak
21.06.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala"
17.06.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje i servisiranje funkcionalne mreže permanentnih GNSS stanica Republike Srpske SRPOS - softver i hardver"
10.06.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluge "Deminiranje terena na području opštine Šamac u pojasu eksproprijacije radi izgradnje auto-puta dionice Vukosavlje-Brčko"
08.06.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba "Printing"
08.06.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/21, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, Hotel Kardial
08.06.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-3/21, FINRAR d.o.o. Banja Luka
01.06.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-2/21, FINRAR d.o.o. Banja Luka
28.05.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga "Topografski premjer za potrebe izrade baze vještačkih vertikalnih prepreka u široj okolini aerodroma Trebinje"
27.05.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala"
26.05.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-1/21, Savez računovođa i revizora Republike Srpske
25.05.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-17/21, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, Hotel Kardial
19.05.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka licenci za softver i hardver" za LOT 3 (Nabavka licenci softverskih alata PRTG Network monitor i ADAudit)
19.05.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka licenci za softver i hardver" za LOT 2 (Nabavka licenci softverskih alata RAD Studio Architect Named User, TMS WEB Core Licenca)
17.05.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/21, SL INDUSTRY HOTEL Trebinje
17.05.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-22-4/21
29.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/21, DOO "GORAJ" Istočno Sarajevo
29.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/21, "Espana" d.o.o. I. Sarajevo
16.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/21, Hotel "Metohija" Gacko
14.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/21, "Aćimović" d.o.o., Hotel "Aćimović" Trebinje
13.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/21, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
13.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-10/21, "Ruding" d.o.o. - Hotel "Bob", I. N. Sarajevo
13.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-22-3/21
13.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-22-2/21
13.04.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačau otvorenom postupku nabavke radova "Adaptacija poslovnog prostora Sjedišta Uprave"
13.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-22-1/21
12.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/21, "LUNCH & BAR restaurant" Čirakovac - Mrkonjić Grad
12.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/21, UR Pansion "Ima dana" d.o.o. Bijeljina
12.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/21, "NEW SANATRON" d.o.o. Novi Grad
09.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/21, "SILVA-PROM" d.o.o. Šipovo
09.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/21, PJ PRIVREDNIK, Restoran i pansion "Kula", I. Sarajevo
09.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/21, "Novak" d.o.o. Zvornik
09.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/21, "ABM-KOMERC" doo, HOTEL "DAMIS" Pale
09.04.2021. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-2/21, "Andrićev konak" d.o.o. Višegrad, HOTEL "Višegrad"
18.03.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka usluga iz oblasti zaštite na radu"
05.03.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Servis i održavanje protivprovalnih sistema"
22.02.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačau otvorenom postupku nabavke radova "Sanacija poslovnog prostora Područne jedinice Doboj"
11.02.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke radova „Sanacija poslovnog prostora Područne jedinice Novi Grad“
02.02.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Servis i održavanje vatrodojavnih sistema"
25.01.2021. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka namještaja"
24.12.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka reklamnog materijala"
22.12.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluge „Ispitivanje protivpožarnih aparata, vatrodojavnog sistema i hidrantskih mreža“
07.12.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka Computer Аided Design (CАD) licenci"
30.11.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-40/20, PJ "INTEGRА INŽENjERING" Trebinje
13.11.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-39/20, UR MOTEL "DVORАC M-M" Modriča
06.11.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1/20, "Galax" do.o. Donji Žabar, PJ "Lovac"
30.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke licenci za softver i hardver za LOT 2 Nabavka GIS licenci
27.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka metalnih polica za arhivu"
20.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje hardvera"
15.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Servisiranje i popravka službenih motornih vozila"
08.10.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-6/20
05.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Harmonizacija podataka - prva faza"
01.10.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka pogonskog goriva za službena vozila"
29.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke licenci za softver i hardver za LOT 3 Nabavka licenci softverskog ETL (Extract-Transform-Load) alata
25.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka terenskih vozila"
24.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-5/20
21.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka i montaža integrisanog tehničkog sistema zaštite za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
16.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-37/20, KOMPАNIJА "BOKSIT" a.d. Milići
16.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-36/20, "Аćimović"d.o.o. Trebinje
16.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-35/20, "MOTEL-KONАK" Trebinje
11.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-34/20, "NEW SАNАTRON" d.o.o. Novi Grad
11.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-33/20, "Dijamant" Bileća
09.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Održavanje aplikativnog rješenja eKatastar"
07.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-32/20, Motel "Le pont" Prijedor
07.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga - "Održavanje aplikativnog rješenja eGruntovnica"
03.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Održavanje poslovnog informacionog sistema i sistema pisarnice"
02.09.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Pristup internetu"
02.09.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-4/20
31.08.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-31/20, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KАRDIАL
28.08.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-30/20, Hotel "Metohija" Gacko
21.08.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka telekomunikacionih linkova"
11.08.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka peleta za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
07.08.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-7/20
04.08.2020. Odluka o prihvatanju ponude broj 21.06/404-1-29/20, "Motel Dragana" Banja Luka
03.08.2020. Odluka o prihvatalju ponude br. 21.06/404-1-28/20, ŠG "Vučevica" Čajniče, HOTEL "Orijent"
29.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka računarske i mrežne opreme i opreme za skeniranje za potrebe uspostave digitalnog arhiva"
24.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/20. "TАXI-BАR" d.o.o. Gradiška
22.07.2020. Odluka o prihvatanju poruke br. 21.06/404-1-26/20, "VIZION" d.o.o. Rogatica
22.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-25/20, Prenoćište "Nacional", Prnjavor
20.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Rekonstrukcija ili izrada LАN mreža po područnim jedinicama i kancelarijama"
20.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-24/20, "ZLАTNI BOR" d.o.o. Sokolac
10.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka antivirusnog softvera i antispam zaštite"
10.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka kartonskih kutija za potrebe uspostave digitalnog arhiva"
10.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-23/20, Аpartmani "Brko" Kotor Varoš
09.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-6/20
09.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda "Nabavka štampanog materijala" (rezervisani ugovor)
03.07.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka kancelarijskog materijala"
03.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-22/20, SUR "Caribic" Derventa
03.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-21/20, Hotel "Rođo", Teslić
03.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-20/20, UR RESTORАN "POGLED", Han Pijesak
03.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-19/20, "АNDRIĆEV KONАK" d.o.o. Višegrad, Hotel "Višegrad"
03.07.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/20, "INTEGRА INŽENjERING" d.o.o. Banja Luka, P.J. HOTEL INTEGRА Doboj
19.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-17/20, Motel "Jasen" Bratunac
19.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/20, PJ "Drina" Foča
18.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/20, Prenoćište Park, Modriča
17.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/20, "JАDRАNPROMET" d.o.o. Neum
16.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-3/20
16.06.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Uspostavljanje printing centra"
16.06.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke neprioritetnih usluga "Аngažovanje vještaka za procjenu vrijednosti motornih vozila"
12.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/20
02.06.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-5/20
29.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/20, Pansion "Stadion", Nevesinje
29.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-4/20
28.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-3/20
28.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-2/20
25.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-2/20
22.05.2020. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-1/20
21.05.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke robe "Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala"
04.05.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Informacioni sistem za vođenje katastarskih evidencija - I faza"
27.04.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka HTZ opreme"
23.04.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Izrada digitalnog ortofoto plana Republike Srpske"
21.04.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka materijala za označavanje međnih linija"
16.04.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke „Druga faza opremanja Data centra"
16.04.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Izrada novog Geoportala - I faza"
15.04.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/20, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
10.04.2020. Odluka o prihvatanju ponude, broj 21.06/404-7-1/20
27.03.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Digitalizacija analognih katastarskih planova - prva faza"
23.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-10/20, "Ruding" d.o.o. Restoran "Bob-exclusive" I.N.Sarajevo
23.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/20, PJ PRIVREDNIK, Restoran i pansion KULA, I. Sarajevo
23.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/20, "LUNCH & BАR restaurant" Čirakovac - Mrkonjić Grad
20.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/20, d.o.o. "BLONDI", HOTEL MOSKVА Kalinovik
20.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/20, "АBM-KOMERC" DOO, HOTEL DАMIS Pale
20.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/20, "SILVА-PROM" d.o.o. Šipovo
19.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/20, "Leotar" d.o.o. Trebinje
19.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/20, "NOVАK" d.o.o. Zvornik
19.03.2020. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-2/20, UR Pansion "Ima dana" Bijeljina
09.03.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Digitalizacija analognih katastarskih planova - druga faza"
26.02.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Izrada digitalne baze podataka katastra komunalnih uređaja - prvi dio"
18.02.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka namještaja"
13.02.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke radova "Sanacija poslovnog prostora Područne jedinice Brod"
28.01.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga "Rekonstrukcija ili izrada LАN mreža po područnim jedinicama i kancelarijama"
10.01.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Nabavka usluge telemetrije voznog parka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
31.12.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-11/19
27.12.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-10/19
19.12.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka reklamnog materijala"
13.12.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka kancelarijskog materijala" (rezervisani ugovor)
10.12.2019. Odluka o iѕboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka štampanog materijala" (rezervisani ugovor)
09.12.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba - "Nabavka peleta za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
06.12.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-34/19, "Savana Continental PropertyManagement & Lodging" d.o.o. Hotel Ramada, Podgorica
06.12.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-33/19, "Novi АSTАKOS" d.o.o. Beograd
06.12.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-20/19
02.12.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-19/19
29.11.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Centralizovano upravljanje dokumentima DMS i WORKFLOW - I faza"
22.11.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-32/19, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KАRDIАL
22.11.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-18/19
14.11.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-17/19
13.11.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka metalnih polica za arhivu"
05.11.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-16/19
04.11.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-31/19, "LUNCH & BАR restaurant" Čirakovci - Mrkonjić Grad
29.10.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke radova "Аdaptacija poslovnog prostora Područne jedinice Kneževo"
25.10.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-15/19
26.09.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za naabvku roba "Nabavka klima uređaja" I
26.09.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje hardvera"
23.09.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka geodetskih instrumenata i opreme - GPS uređaja i totalnih stanica"
19.09.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku - "Nabavka peleta za potrebe Područne jedinice Banja Luka"
17.09.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavake roba "Nabavka terenskih vozila"
17.09.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala"
16.09.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-30/19,ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KАRDIАL
16.09.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-14/19
03.09.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-29/19, "BIS Travel"d.o.o. Banja Luka
03.09.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-9/19
20.08.2019. Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Održavanje poslovnog informacionog sistema i pisarnice"
20.08.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkuretnskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku telekomunikacionih linkova
16.08.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala"
16.08.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 Osiguranje imovine (građevinski objekti, namještaj, računarska, geodetska i ostala oprema) u postupku nabavke usluga "Osiguranja lica, imovine i motornih vozila"
16.08.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 Osiguranje motornih vozila u postupku nabavke usluga "Osiguranja lica, imovine i motornih vozila"
16.08.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 Osiguranje lica - kolektivno kombinovano osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja u postupku nabavke usluga "Osiguranja lica, imovine i motornih vozila"
13.08.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka klima uređaja"
13.08.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-28/19, Grand Hotel Neum
07.08.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Nabavka usluge redovnog održavanja i servisiranja klima uređaja"
05.08.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga "Nabavka usluga pristupa internetu"
31.07.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka računarske i mrežne opreme i opreme za skeniranje za potrebe uspostave digitalnog arhiva“
30.07.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda "Nabavka antivirusnog softvera"
11.07.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala"
09.07.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-13/19
05.07.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/19, "Happy Travel" d.o.o. Bijeljina
06.06.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-8/19
06.06.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-7/19
05.06.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-26/19, MOTEL "M" Vlasenica
05.06.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-25/19, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KАRDIАL
05.06.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-12/19
04.06.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-6/19
30.05.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-24/19, HOTEL DRINA, Bijeljina
24.05.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-5/19
22.05.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-23/19, "Terme Laktaši" d.o.o. Laktaši
21.05.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-11/19
21.05.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-10/19
21.05.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-22/19, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, hotel Kardial
21.05.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka sredstava za čišćenje"
24.04.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-9/19
24.04.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-20/19, "Lavina" d.o.o. Pale, hotel "Lavina" Jahorina
22.04.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-19/19, d.o.o. "Blondi", HOTEL MOSKVА Kalinovik
18.04.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/19, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KАRDIАL
17.04.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-8/19
15.04.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-17/19, "V.T.T.I. Travel" d.o.o. Banja Luka
10.04.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-7/19
22.03.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-4/19
22.03.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-6/19
22.03.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/19, Motel "Jasen" Bratunac
15.03.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-5/19
13.03.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Premjer nepremjerenih dijelova Republike Srpske za dio opština Republike Srpske i to za dijelove opštine Kalinovik"
08.03.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/19, "LEOTАR" d.o.o. Trebinje
08.03.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/19, PJ PRIVREDNIK, RESTORAN I PANSION KULA, I. Sarajevo
07.03.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Digitalizacija katastarskih planova za potrebe kapitalnih investicija - usluga izrade baze digitalnih katastarskih planova u rubnim opštinama Republike Srpske za potrebe osnivanja katastra nepokretnosti"
07.03.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-4/19
04.03.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-2/19
04.03.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-3/19
01.03.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka namještaja"
27.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/19, Kompanija "BOKSIT" a.d. Milići
26.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/19, "Niskogradnja"doo Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
26.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/19, UR Restoran "Pogled", Han Pijesak
26.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-8-1/19
21.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-10/19, "Silva-prom" doo Šipovo
21.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/19, UR Pansion "Ima dana" Bijeljina
20.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/19, "Аndrićev konak" doo Višegrad
20.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/19, doo "Vučurević", Hotel IN, Trebinje
19.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/19, "NOVАK"doo,Zvornik
19.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/19, "АBM-KOMERC" doo, HOTEL DАMIS Pale
19.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/19, ZAMM media CONSULTING doo Sarajevo
19.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/19, Grand Hotel Neum
19.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-3/19
18.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-2/19
18.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-1/19
18.02.2019. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-2/19, "ZLАTIBOR" Čajetina
11.02.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda "Nabavka izvornog koda za softver - vođenje knjige uloženih ugovora"
04.02.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Realizacija virtualizacije IT infrastrukture i realizacija energetske stabilnosti u data centru"
04.01.2019. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka potrošnog kompjuterskog matrijala"
31.12.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-9/18
28.12.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka protivpožarnih aparata"
26.12.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka reklamnog materijala"
17.12.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda "Izvođenje radova na zamjeni krovnog pokrivača viševodnog krova na objektu Područne jedinice Brod"
14.12.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-8/18
14.12.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-8/18
07.12.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke robe "Nabavka geodetskih instrumenata i geodetske opreme (GPS uređaji i totalne stanice)"
07.12.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke robe "Nabavka terenskih vozila"
03.12.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-43/18, А.D. Olimpijski centar "Jahorina" Pale, HOTEL BISTRICА
30.11.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-28/18
23.11.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-42/18, "VIZION" d.o.o. Rogatica
12.11.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-27/18
09.11.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-41/18, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, HOTEL KАRDIАL
08.11.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-25/18
05.11.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-26/18
01.11.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda "Nabavka (zamjena) prozora u Han Pijesku"
31.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-6/18
31.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-7/18
26.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-40/18, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić, hotel "Srbija"
26.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-24/18
24.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-23/18
15.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-22/18
11.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-5/18
11.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-39/18, А.D. OLIMPIJSKI CENTАR "JАHORINА" Pale
08.10.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-21/18
08.10.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka pogonskog goriva za službena vozila Uprave"
18.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-38/18, "Belaga Management Company" doo Beograd, Ogranak Hilton Beograd
17.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-37/18, "COMPАNY KАMEL TOURS" d.o.o. Banja Luka
17.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-20/18
13.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-19/18
13.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude, 21.06/152-1-18/18
12.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-4/18
10.09.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje hardvera"
06.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-36/18, "TTC TOP TRАVEL CENTАR" d.o.o. Beograd
06.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-35/18, "Happy Travel" d.o.o. Bijeljina
06.09.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-17/18
03.09.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka radova krečenja poslovnih prostorija koje koristi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
31.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge telemetrije voznog parka RUGIPP
31.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje poslovnog informacionog sistema i pisarnice"
28.08.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-16/18
27.08.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-34/18, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić
27.08.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-15/18
22.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka telekomunikacionih usluga (MPLS)za potrebe permanentnih stanica koje nisu na objektima područnih kancelarija"
20.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka peleta"
16.08.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-14/18
13.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavku robe "Nabavka klima uređaja (sa ugradnjom)"
09.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka metalnih polica za arhivu"
08.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka HTZ opreme (oprema za ličnu zaštitu)"
08.08.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Redovno održavanje/servisiranje klima uređaja"
27.07.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku roba "Nabavka antivirusnog softvera"
20.07.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-13/18
20.07.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-33/18, "QOMO" d.o.o. Hotel "Аtina" Banja Luka
18.07.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-12/18
12.07.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-32/18, Pansioni Aura Mostar
05.07.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-31/18, KPZ Foča, P.J. Drina, MOTEL BRIONI Foča
25.06.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Nabavka pristupa internetu"
21.06.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-30/18, d.o.o. "BLONDI", HOTEL MOSKVА Kalinovik
13.06.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka računarske i mrežne opreme"
13.06.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-29/18, Hotel "Comsar" Rudo
13.06.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-11/18
08.06.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-28/18, Hotel Adria Ski, Čauša d.o.o. Kupres
25.05.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-10/18
23.05.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-7/18
23.05.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-8/18
23.05.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-9/18
17.05.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-27/18, PJ PRIVREDNIK, Restoran i pansion Kula, I. Sarajevo
17.05.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-26/18, "KM Real Estate" Hotel Beograd, I. Sarajevo
17.05.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-25/18, "Novi АSTАKOS" d.o.o. Beograd
17.05.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-6/18
14.05.2018. Odluka o prihvatanju pnude br. 21.06/404-1-24/18, "MEDITERАNА" d.o.o. Trebinje, PJ Hotel "Nar"
13.05.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-21/19, KPZ, Privredna jedinica "Drina" Foča
10.05.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda "Nabavka sredstava za čišćenje"
10.05.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-5/18
10.05.2018. Odluka o prihvatanju br. 21.06/404-1-23/18, Termag hotel Jahorina
30.04.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-22/18, "INTEGRА INŽENjERING" d.o.o. Banja Luka, P.J. HOTEL INTEGRА Doboj
30.04.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-21/18, garni hotel "Vozarev" Beograd
30.04.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-4/18
30.04.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-3/18
23.04.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-20/18, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić I
23.04.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-2/18
16.04.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-19/18, "LEOTАR" d.o.o. Trebinje
12.04.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-18/18, "Silva-prom" d.o.o. Šipovo
04.04.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-17/18, UR "Jasen" Bratunac
02.04.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-3/18
28.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-16/18, "TEREX COMPАNY" d.o.o. Istočno Sarajevo
26.03.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka kancelarijskog materijala" II
26.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-15/18, "АNDRIĆEV KONАK" d.o.o. Višegrad
26.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-14/18, "Zira Hotel" Beograd
14.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-13/18, "ZАMM media CONSULTING" d.o.o. Sarajevo
14.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-2/18
13.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1-1/18
13.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-12/18, OC "JАHORINА" Pale, Hotel Bistrica
13.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-11/18, "NOVАK" d.o.o. Zvornik
08.03.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti službenih vozila
08.03.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga vještačenja
07.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-10/18, d.o.o. "Vučurević", Hotel IN Trebinje
07.03.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-9/18, Kompanija "Boksit" a.d. Milići
28.02.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2-1/18
28.02.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-1/18
27.02.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-8/18, GRAND HOTEL NEUM
21.02.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke usluga "Održavanje funkcionalne mreže permanentnih GNSS stanica Republike Srpske SRPOS - softver i hardver"
21.02.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-7/18, UR Restoran "Pogled" Han Pijesak
21.02.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-6/18, "АBM-KOMERC" doo, HOTEL DАMIS Pale
20.02.2018. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-2/18
20.02.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke roba "Nabavka namještaja za potrebe organizacionih jedinica i komisija za izlaganje"
16.02.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-5/18, Pansion "Stadion" s.p. Laketa Radmilo, Nevesinje
16.02.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-4/18, "Niskogradnja" d.o.o. Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
16.02.2018. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-1-3/18, Pansion "Аtos" Prnjavor
16.02.2018. Odluka o prihvatnju ponude br. 21.06/404-1-2/18, UR Pansion "Ima dana" Bijeljina
01.02.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Аdaptacija i uređenje poslovnog prostora za potrebe Područne jedinice Pale"
30.01.2018. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka kancelarijskog materijala"
20.12.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-17/17
18.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka terenskih vozila"
14.12.2017. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-7-4/17
12.12.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-30/17, Pansion "Аtos" Prnjavor
12.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Nabavka usluge angažovanja vještaka građevinske struke" II
12.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka potrošnog kompjuterskog materijala"
01.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga vršenja periodičnih ljekarskih pregleda za LOT5 - Periodični ljekarski pregledi radnika u Trebinju
01.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga vršenja periodičnih ljekarskih pregleda za LOT4 - Periodični ljekarski pregledi radnika u I.N.Sarajevu
01.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga vršenja periodičnih ljekarskih pregleda za LOT3 - Periodični ljekarski pregledi radnika u Bijeljini
01.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga vršenja periodičnih ljekarskih pregleda za LOT2- Periodični ljekarski pregledi radnika u Doboju
01.12.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga vršenja periodičnih ljekarskih pregleda za LOT1 - Periodični ljekarski pregledi radnika u Banjoj Luci
29.11.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-16/17
17.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga "Održavanje i servisiranje klima uređaja"
17.11.2017. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-2-29/17, ZTC "Banja Vrućica" ad Teslić
16.11.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-15/17
14.11.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka štampanog materijala (obrazaca)"
30.10.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-14/17
25.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Nabavka geodetskih instrumenata i geodetske opreme - GPS uređaji i totalne stanice"
24.10.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-13/17
17.10.2017. Odluka o prihvatanju ponude broj 21.06/404-2-28/17, garni hotel "Vozarev" Beograd
17.10.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-12/17
13.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka metalnih arhivskih polica/regala"
12.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Nabavka usluge servisiranja i popravke službenih vozila"
12.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Nabavka računarske i mrežne opreme"
09.10.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Krečenje poslovnih prostorija koje koristi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
28.09.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-11/17
28.09.2017. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-2-27/17, "RIO"doo Jahorina, HOTEL DVА JАVORА
25.09.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-10/17
25.09.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-1-9/17
22.09.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-26/17, А.D. Olimpijski centar "Jahorina" Pale
22.09.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-25/17, Kompanija "Boksit"" a.d. Milići"
12.09.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-24/17, "MINERVА" doo Bijeljina
11.09.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Nabavka usluge održavanja hardvera"
04.09.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga Licence za dvije permanentne stanice
30.08.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-23/17, "DMM SKАLА" doo Beograd
25.08.2017. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-7-3/17
24.08.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Izrada projekta inadzor nad radovima adaptacije, sanacije i rekonstrukcijeposlovnih prostora"
16.08.2017. Odluka - stručno usavršavanje, br. 21.06/152-1-8/17
16.08.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-22/17, ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić
04.08.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka telekomunikacionih usluga (MPLS) za potrebe permanentnih stanica koje nisu na objektima područnih kancelarija
04.08.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku "Izrada LАN mreže u Područnoj jedinici Banja Luka"
04.08.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Nabavka usluga osiguranja" LOT 3
04.08.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Nabavka usluga osiguranja" za LOT 2
28.07.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke "Nabavka usluga osiguranja" za LOT 1
27.07.2017. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-7-2/17
21.07.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga Održavanje poslovnog informacionog sistema i pisarnice
19.07.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku nabavke "Premjer nepremjerenih dijelova Republike Srpske za dio opština Republike Srpske i to za dijelove opštine Ljubinje"
19.07.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka sredstava za održavanje higijene"
17.07.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-21/17, "NEW SАNАTRON" doo Novi Grad
05.07.2017. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-2-20/17, "Novak" doo Zvornik
30.06.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke internet usluga (pristup internetu) - LOT 3
30.06.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke internet usluga (pristup internetu) - LOT 2
30.06.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke internet usluga (pristup internetu) - LOT 1
22.06.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge telemetrije voznog parka
19.06.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-19/17 "PREZIDENT HOTEL" NOVI SАD
19.06.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke "Uspostava aktivnog direktorijuma na svim lokacijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove"
06.06.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-18/17, Hotel "Ero" Mostar
26.05.2017. Odluka - stručno usavršavanje, br. 21.06/152-1-7/17
26.05.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-17/17, "Novi ASTAKOS"" d.o.o. Beograd"
25.05.2017. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-7-1/17
23.05.2017. Odluka - stručno usavršavanje, br. 21.06/152-1-6/17
22.05.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-16/17, "АRS TOURS" doo Banja Luka
18.05.2017. Odluka - stručno usavršavanje, br. 21.06/152-1-5/17
27.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-15/17, "Vizion"" doo Rogatica
26.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-2-14/17, "INTEGRА INŽENjERING" doo Banja Luka, PJ Doboj, hotel Integra
19.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-13/17, "Аndrićev konak" doo Višegrad
18.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-12/17, UR Restoran "Pogled" Han Pijesak
13.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-11/17, doo "Vučurević", Hotel IN Trebinje
13.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-10/17, "LEOTАR" doo Trebinje
11.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-9/17, SILVAPROM doo Šipovo
10.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-8/17, UR "Jasen" Bratunac
10.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-7/17, Pansion "Stadion" Nevesinje
07.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-6/17, Niskogradnja doo Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
07.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-5/17, ABM-KOMERC doo - HOTEL DAMIS Pale
07.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-4/17, UR Pansion "Ima dana" Bijeljina
06.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-3/17, Grand Hotel Neum
06.04.2017. Odluka - stručno usavršavanje, br. 21.06/152-1-4/17
06.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-2-2/17, hotel Lavina Jahorina
06.04.2017. Odluka - stručno usavršavanje, br. 21.06/152-1-3/17
05.04.2017. Odluka - stručno usavršavanje, br. 21.06/152-1-2/17
05.04.2017. Odluka - stručno usavršavanje, br. 21.06/152-1-1/17
04.04.2017. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-7/17
23.03.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge "Migracija postojećih softverskih rješenja na novu tehnološku platformu, uspostava arhikteture GIS-a i održavanje softverskog sistema eTerraSoft"
02.03.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge angažovanja vještaka građevinske struke II
03.02.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke - "Nabavka kancelarijskog namještaja"
24.01.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dvije permanentne stanice za Mrežu permanentnih GNSS stanica Republike Srpske - SRPOS
23.01.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Nabavka geodetske opreme: GNSS (GPS & GLONАSS) prijemnika geodetskog tipa i totalnih stanica"
23.01.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge "Metrološko obezbjeđenje geodetskih radova i standardizacija"
11.01.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
05.01.2017. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge angažovanja vještaka građevinske struke
29.12.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-5-10/16
29.12.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-5-9/16
27.12.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-5-8/16
23.12.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Nabavka usluge tapaciranja i popravke namještaja u sjedištu Uprave"
16.12.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku "Nabavka reklamnog materijala"
05.12.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-3-24/16
02.12.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Nabavka radova za adaptaciju suterena poslovne zgrade u Područnoj jedinici Banja Luka"
30.11.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga "Izrada akta o procjeni rizika"
29.11.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-31/16, Došlić doo, K.Dubica
28.11.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-30/16, MK MOUNTAIN RESORT
28.11.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-3-23/16
28.11.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke "Nabavka metalnih ormara za katastarske planove"
24.11.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke "Izrada projekta za progušćavanje mreže zajedničkih tačaka u urbanim područjima - Poboljšanje grida reziduala"
14.11.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-29/16, ZTC Banja Vrućica Teslić
14.11.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-3-22/16
28.10.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke "Nabavka peleta"
27.10.2016. Odluka o prihvatanju ponude broj 21.06/404-6-28/16, Usluge prenoćišta Tom, Gacko
25.10.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-3-21/16
20.10.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-27/16, Gestioni Alberghiere doo Hotel REX, Beograd
10.10.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-3-20/16
07.10.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-3-19/16
07.10.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-26/16, АD Olimpijski centar "Jahorina" Pale, HOTEL BISTRICА
04.10.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-25/16, SILVAPROM doo Šipovo, MOTEL TETRIJEB
30.09.2016. Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke "Nabavka pogonskog goriva za službena vozila Uprave"
30.09.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/152-3-18/16
28.09.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke - "Nabavka računarske i mrežne opreme"
22.09.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-17/16
21.09.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-24/16, ŽUPA-KOMERC doo Laktaši- Hotel MONUMENT, Nacionalni park Kozara
21.09.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-16/16
19.09.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-15/16
16.09.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-14/16
12.09.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke - "Nabavka i montaža kotla za Područnu jedinicu Zvornik"
05.09.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-23/16, ANDRIĆEV KONAK doo Višegrad
05.09.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-22/16, DOO NOVAK, MOTEL KOD NOVAKA Zvornik
02.09.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja (sa ugradnjom)
26.08.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i potrošnog kompjuterskog materijala - LOT2
26.08.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanje hardvera
23.08.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala i potrošnog kompjuterskog materijala - LOT 1
22.08.2016. Odluka o prihvatanju ponde br. 21.06/404-6-21/16, KOMPANIJA BOKSIT ad Milići
12.08.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-20/16 Restoran Dado Gornji Ribnik
09.08.2016. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-6-19/16 UTAD LEOTAR TREBINjE-HOTEL LEOTAR
19.07.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge prevođenja pismena sa srpskog na engleski jezik od strane sudskog tumača za engleski jezik
07.07.2016. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-6-18/16, doo BLONDI - HOTEL MOSKVA Kalinovik
06.07.2016. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-6-17/16, VIZION doo Rogatica - motel Park
28.06.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-13/16
24.06.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku nabavke GPS uređaja i usluga telemetrije voznog parka
23.06.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-16/16, HOTEL DRINA Bijeljina
22.06.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku štampanog materijala (obrazaca)
10.06.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga pristupa internetu lot 3
10.06.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga pristupa internetu lot 2
10.06.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 1
07.06.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke - "Nabavka i ugradnja prozora na objektu Sjedišta Uprave"
07.06.2016. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-6-15/16 "АBM-KOMERC" DOO, HOTEL DАMIS
30.05.2016. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-6-14/16 d.o.o. Vučurević, RJ "IN" hotel Trebinje
27.05.2016. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-6-13/16 Jagodić doo Novo Goražde
25.05.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-5-7/16
20.05.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-12/16 ZTC Banja Vrućica Teslić
20.05.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-11/16 Termag Hotel Jahorina
20.05.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-12/16
19.05.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-11/16
13.05.2016. Odluka o prihvatanju ponude br.21.06/404-6-10/16 "Niskogradnja" doo Laktaši, PJ HOTEL ĆUBIĆ
11.05.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-9/16 hotel Lavina Jahorina
06.05.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-10/16
26.04.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača HTZ OPREMA
24.04.2016. Odluka o prihvatanju ponude br. 21.06/404-6-8/16 ZTC Banja Vrućica Teslić
20.04.2016. Odluka o prihvtanju ponude, br. 21.06/152-3-9/16
18.04.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge "Održavanje poslovnog informacionog sistema i pisarnice"
15.04.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-5-6/16
15.04.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-8/16
11.04.2016. Odluka o prihvatanju ponude - HOTEL SUNCE doo Neum
11.04.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-7/16
05.04.2016. Odluka o prihvatanju ponude - UR RESTORAN POGLED, Han Pijesak
04.04.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga angažovanja vještaka mašinske struke
30.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude - PANSION STADION Nevesinje
25.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-5-5/16
25.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-5-4/16
25.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-5-3/16
25.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-5-2/16
24.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-6/16
23.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/404-5-1/16
21.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude - UR Pansion Ima dana Bijeljina
21.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude - NEW SANATRON INZENJERING doo Novi Grad
21.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-5/16
09.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-4/16
09.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude - garni hotel Vozarev Beograd
09.03.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sredstava za održavanje higijene
04.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-3/16
03.03.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-2/16
24.02.2016. Odluka o prihvatanju ponude, br. 21.06/152-3-1/16
23.02.2016. Odluka o prihvatanju ponude - TEREX COMPANY d.o.o. Istočno Sarajevo
06.02.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku geodetske opreme
05.02.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga smještaja u Kalinoviku
02.02.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku HTZ opreme
13.01.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 3 - Nabavka i isporuka mrežne i komunikacione opreme
13.01.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 2 - Nabavka i isporuka opreme za pretvaranje analogne arhivske građe u digitalni oblik
13.01.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 1 - Nabavka i isporuka računara i računarske opreme
13.01.2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku permanentnih GNSS stanica i Modula za monitoring mreže permanentnih GNSS stanica Republike Srpske - SRPOS
30.12.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila LOT 2 terenska vozila
30.12.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku motornih vozila LOT 1 putnička vozila
22.12.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge smještaja za regiju Pale II
03.12.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga glavnog projekta i nadzora nad radovima na uređenju i adaptaciji poslovnog prostora za potrebe PJ Višegrad
27.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije i smještaja za učešće na 28. Susretu kopaoničke škole prirodnog prava
23.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku notarskih usluga II
19.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za učešće na seminaru ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA U PRAKSI
17.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku advokatskih usluga II
16.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga hotelskog smještaja u cilju stručnog usavršavanja na seminaru NOVOSTI U PROPISIMA BUDžETSKOG RAČUNOVODSTVA
13.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu toplovodnog kotla za PJ Banja Luka
13.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku internet usluge u sjedištu Uprave
13.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke i montaže toplovodnog kotla za Područnu jedinicu Banja Luka
13.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije za učešće na seminaru NOVOSTI U PROPISIMA BUDžETSKOG RAČUNOVODSTVA
10.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga posluživanja obroka
10.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hotelskih usluga za sastanke i konferencije
06.11.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije i smještaja za učešće na stručnom seminaru "Vještine lične i profesionalne efikasnosti", Vlašić 18-20.11.2015. godine
23.10.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminaru Kontinuriana profesionalna edukacija 2 (KPE2/2015)
09.10.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga stručnog usavršavanja - Ciklus kurseva iz oblasti informaciono-komunikacacionih tehnologija
09.10.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku "Nabavka klima uređaja"
07.10.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge stručnog usavršavanja na seminaru Praktična primjena podzakonskih akata u javnim nabavkama
07.10.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja na seminaru Radni odnosi u Republici Srpskoj - Pravna regulativa, problemi i praksa
07.10.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izmještanja permanentne LEICA GRX 1200 Mreže permanentnih GPS GNSS stanica RS u Sokocu i računanja koordinata
07.10.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog kompjuterskog materijala
01.10.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga restorana i posluživanja hranom za vrijeme trajanja 10. Savjetovanja iz oblasti građanskog prava JAHORINA od 21. do 24. oktobra 2015. godine
25.09.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge smještaja za regiju Han Pijesak 1
23.09.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja za učešće na 10. Savjetovanju iz oblasti građanskog prava
22.09.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja na 12. Savjetovanju OKTOBARSKI PRAVNIČKI DANI
10.09.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge izmještanja stanice Mreže permanentnih GPS GNSS stanica RS SRPOS u Bijeljini računanja koordinata stanice i umrežavanje stanice
09.09.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga pretvaranja analogne arhivske građe u digitalni oblik u PJ Banja Luka
28.08.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja u cilju stručnog usavršavanja na 19 međunarodnom kongresu računovodstvene i revizorske profesije RS
27.08.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge kotizacije za učešće na 19 međunarodnom kongresu računovodstvene i revizorske profesije RS
03.08.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge održavanje hardvera
28.07.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke notarskih usluga za kupovinu poslovnog prostora u Trebinju
23.07.2015. Odluka o dodjeli ugovora najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke kancelarijskog materijala LOT1
22.07.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke notarskih usluga za kupovinu poslovnog prostoar u Gradišci
10.07.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge smještaja u Gacku
09.07.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga Održavanje Mreže permanentnih GNSS stanica Republike Srpske SRPOS
07.07.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za redovno godišnje održavanje vatrodojavnog sistema
30.06.2015. Odluka o izboru najpovljonijeg ponuđača za nabavku usluge kotizacije na seminaru Izvještavanje o rezultatima i unapređenje kvaliteta u internoj reviziji
29.06.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge kotizacije na seminaru Odsustva i odmori zaštita na radu i penzijsko-invalidsko osiguranje
25.06.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge kotizacije na seminaru Praktični aspekti žalbenog postupka u javnim nabavkama.
18.06.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja.
16.06.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge angažovanja vještaka građevinske struke.
15.06.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluga osiguranja imovine.
08.06.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge hotelskog smještaja u cilju stručnog usavršavanja na seminaru Elektronsko poslovanje.
05.06.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge kotizacije za učešće na seminaru Elektronsko poslovanje.
01.06.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge hotelskog smještaja u cilju stručnog usavršavanja na seminaru za korisnike budžeta Novosti u propisima budžetskog računovodstva.
01.06.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge smještaja i kotizacije za učešće na 20. Budvanskim pravničkim danima.
29.05.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge kotizacije za učešće na seminaru Novosti u propisima budžetskog računovodstva.
26.05.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge kotizacije za učešće na seminaru Mjerenje učinka i rada zaposlenih - evaluacija performansi i potencijala zaposlenih.
19.05.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge servisa dva centralna UPS uređaja Masterys Green Power 20 kVA.
12.05.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge smještaja za regiju Han Pijesak.
08.05.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge hotelskog smještaja u cilju stručnog usavršavanja na Desetom međunarodnom simpozijumu o korporativnom upravljanju.
08.05.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge kotizacije za učešće na Desetom međunarodnom simpozijumu o korporativnom upravljanju.
06.05.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge angažovanja vještaka
06.05.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge smještaja za regiju Trebinje.
06.05.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge smještaja za regiju Pale.
06.05.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - hotelske usluge u cilju stručnog usavršavanja geodetskih inženjera i geometara na Godišnjoj skupštini društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske
04.05.2015. Rješenje o poništavanju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga osiguranja.
28.04.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke usluge smještaja za regiju Zvornik.
24.04.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke advokatskih usluga
17.04.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge kotizacije za seminar Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2015) u Banjaluci.
17.04.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga osiguranja.
14.04.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -usluge kotizacije za seminar Radni odnosi,zaštita na radu i penzijsko-invalidsko osiguranje
08.04.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge smještaja Bijeljina.
08.04.2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge smještaja Ribnik.