Pozivi za usluge iz Aneksa II dio B ZJN

Datum Naziv Preuzmi
09.03.2022. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije u zemlji i inostranstvu za 2022. godinu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
07.03.2022. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga stručnog usavršavanja za 2022. godinu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
07.03.2022. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za 2022. godinu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove Republike Srpske
25.02.2022. Izmjena Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluge telemetrije voznog parka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
31.12.2021. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge telemetrije voznog parka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
07.09.2021. Izmjena Poziva za dostavljanje ponude za nabavku usluga vršenja ljekarskih pregleda radnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove
21.07.2021. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga vršenja ljekarskih pregleda radnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske
21.07.2021. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga vršenja ljekarskih pregleda radnika Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske
25.05.2021. Poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja za učešće na seminarima i stručnim obukama za 2021. godini
09.04.2021. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije u zemlji i inostranstvu za 2021. godinu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
07.04.2021. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za 2021. godinu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske
21.05.2020. Poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja za učešće na seminarima i stručnim obukama za 2020. godini
19.05.2020. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge angažovanja vještaka mašinske struke za procjenu vrijednosti motornih vozila 2020.
02.04.2020. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije za 2020. godinu
18.03.2020. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za 2020. godinu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske
16.12.2019. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge telemetrije voznog parka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove I
29.11.2019. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti motornih vozila
04.11.2019. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge telemetrije voznog parka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
18.02.2019. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za 2019. godinu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS
18.02.2019. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije za 2019. godinu
18.02.2019. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja za 2019. godinu
10.08.2018. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge telemetrije voznog parka RUGIPP
15.02.2018. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije za 2018. godinu
15.02.2018. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti službenih vozila
15.02.2018. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge vještačenja
14.02.2018. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske za 2018. godinu
13.02.2018. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja za 2018. godinu
28.12.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge vještačenja IV
28.12.2017. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti službenih vozila II
08.12.2017. Dopuna Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti službenih vozila od 28.11.2017. godine
04.12.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge vještačenja III
29.11.2017. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti službenih vozila
20.11.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga vještačenja II
07.11.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga vršenja periodičnih ljekarskih pregleda za radnike Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
16.06.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga vještačenja
26.05.2017. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge telemetrije voznog parka Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove
05.04.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja za učešće na seminarima i stručnim obukama za 2017. godinu
05.04.2017. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove
04.04.2017. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije u zemlji i inostranstvu za 2017. godinu
31.01.2017. Poziv za za dostavljanje ponuda za nabavku usluga angažovanja vještaka građevinske struke II
30.12.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga angažovanja vještaka građevinske struke
08.07.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku advokatskih usluga III
01.07.2016. Poziv za dostvljanje ponuda za nabavku usluga prevođenja pismena sa srpskog na engleski jezik od strane sudskog tumača za engleski jezik
20.06.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku GPS uređaja i usluga telemetrije voznog parka (Ponovljeni postupak)
13.05.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge telemetrije voznog parka
29.03.2016. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti službenih vozila
23.02.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga smještaja za 2016. godinu
23.02.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije za 2016. godinu
19.02.2016. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga stručnog usavršavanja za 2016. godinu
04.02.2016. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga smještaja u Kalinoviku
10.12.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge smještaja za regiju Pale II
30.11.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga izrade glavnog projekta i nadzora nad radovima na uređenju i adaptaciji poslovnog prostora za potrebe PJ Višegrad
19.11.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga kotizacije i smještaja za učešće na 28. Susretu kopaoničke škole prirodnog prava
18.11.2015. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku notarskih usluga II
17.11.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminaru ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA U PRAKSI
10.11.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge posluživanja obroka
10.11.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga kotizacije za učešće na seminaru NOVOSTI U PROPISIMA BUDžETSKOG RAČUNOVODSTVA
10.11.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga hotelskog smještaja radi učešća na seminaru NOVOSTI U PROPISIMA BUDžETSKOG RAČUNOVODSTVA
10.11.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku hotelskih usluga za sastanke i konferencije
09.11.2015. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku advokatskih usluga II
02.11.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga kotizacije i smještaja za učešće na stručnom seminaru VJEŠTINE LIČNE I PROFESIONALNE EFIKASNOSTI
22.10.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminaru Kontinuirana profesionalna edukacija 2 (KPE 2/2015) u Banjaluci
07.10.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga stručnog usavršavanja - Ciklus kurseva iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija
29.09.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge stručnog usavršavanja na seminaru Praktična primjena podzakonskih akata u javnim nabavkama
28.09.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge izmještanja permanentne LEICA GRX 1200 Mreže permanentnih GPS GNSS stanica RS SRPOS u Sokocu i računanja koordinata
28.09.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga stručnog usavršavanja na seminaru Radni odnosi u Republici Srpskoj - Pravni regulativa, problemi i praksa
28.09.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga restorana i usluga posluživanja hranom na Jahorini, tokom trajanja 10. Savjetovanja iz oblasti građanskog prava
18.09.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga stručnog usavršavanja na 10. Savjetovanju iz oblasti građanskog prava
18.09.2015. Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluge smještaja za regiju Han Pijesak II
17.09.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na 12. Savjetovanju OKTOBARSKI PRAVNIČKI DANI
07.09.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge izmještanja stanice Mreže permanentnih GPS GNSS stanica RS SRPOS u Bijeljini računanja koordinata i umrežavanje stanica
25.08.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga hotelskog smještaja u cilju stručnog usavršavanja na 19 međunarodnom kongresu računovodstvene i revizorske profesije RS
25.08.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na 19 međunarodnom kongresu računovodstvene i revizorske profesije RS
24.07.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku notarskih usluga za kupovinu poslovnog prostora u Trebinju
17.07.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku notarskih usluga za kupovinu poslovnog prostora u Gradišci
06.07.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge smještaja za Gacko
25.06.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za seminar o internoj reviziji IZVJEŠTAVANjE O REZULTATIMA I UNAPREĐENjE KVALITETA U INTERNOJ REVIZIJI
24.06.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminaru Odsustva i odmori, zaštita na radu i penzijsko-invalidsko osiguranje.
18.06.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminaru Praktični aspekti žalbenog postupka u javnim nabavkama.
11.06.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga izrada analiza ponuđenih poslovnih prostora i procjena vrijednosti odabranih poslovnih prostora
05.06.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge hotelskog smještaja za učešće na 7. seminaru Elektronsko poslovanje
04.06.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na 7. seminaru Elektronsko poslovanje
29.05.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge smještaja i kotizacije za učešće na 20. budvanskim pravničkim danima
28.05.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge hotelskog smještaja u cilju stručnog usavršavanja na seminaru za korisnike budžeta Novosti u propisima budžetskog računovodstva
28.05.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminaru Novosti u propisima budžetskog računovodstva
21.05.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na seminaru Mjerenje učinka i rada zaposlenih - evaluacija performansi i potencijala zaposlenih.
07.05.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge smještaja za regiju Han Pijesak.
06.05.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga hotelskog smještaja u cilju stručnog usavršavanja na Desetom međunarodnom simpozijumu o korporativnom upravljanju.
06.05.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge kotizacije za učešće na Desetom međunarodnom simpozijumu o korporativnom upravljanju.
04.05.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku hotelskih usluga u cilju stručnog usavršavanja na Godišnjoj skupštini društva geodetskih inženjera i geometara Republike Srpske
30.04.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga angažovanja vještaka za procjenu vrijednosti službenih vozila.
27.04.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge smještaja za regiju Pale.
27.04.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge smještaja za regiju Trebinje.
24.04.2015. POZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU NABAVKE BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENjA SERVISA DVA CENTRALNA UPS UREĐAJA MASTERYS GREEN POWER 20 KVA
24.04.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge smještaja u Zvorniku
20.04.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku advokatskih usluga
15.04.2015. Javni poziv - usluge kotizacije za seminar Kontinuirana profesionalna edukacija 1 (KPE 1/2015) u Banjaluci.
09.04.2015. Javni poziv - usluge kotizacije za seminar Radni odnosi,zaštita na radu i penzijsko-invalidsko osiguranje.
02.04.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge smještaja Bijeljina
31.03.2015. Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluge smještaja Ribnik.