InfoKatastar

Na ovoj stranici možete pogledati i preuzeti časopise InfoKatastar kao i druga izdanja Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske