ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА - 27.02.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА  ЛУКА

____________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-481/23

Дана, 26.02.2024.године

 

На основу Одлуке директора Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове, број: 21.01/052-481/23 од 02.10.2023. године о продаји службених моторних возила путем лицитације, оглашава се

 

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА

за продају службених моторних возила

 

Предмет продаје су службена моторна возила Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, како слиједи:

 

I Возила која се налазе на адреси, Вељка Млађеновића 12 ц, Бања Лука - Подручна јединица Бања Лука:

- VOLKSSWAGEN POLO година производње 2005., број шасије: WVWZZZ9NZ6D073689, стање возила: испод просјека, почетна цијена 1,391.15 КМ (хиљадутристотинедеведесетједна и 15/100 конвертибилних марака).

- RENAULT MEGAN, година производње 2007., број шасије: VF1LMSFB537609029, стање возила: испод просјека, почетна цијена 1,393.30 КМ (хиљадутристотинедеведесеттри и 30/100 конвертибилних марака).

II Возилo које се налази на адреси, Краља Петра првог ослободиоца 9 - Подручна јединица Билећа:

- VOLKSSWAGEN POLO година производње 2005., број шасије: WVWZZZ9NZ5Y148318, стање возила: испод просјека, почетна цијена 1,391.15 КМ (хиљадутристотинедеведесетједна и 15/100 конвертибилних марака).

III Возило које се налази на адреси, Српске војске 10 -  Подручна јединица Хан Пијесак:

- LADA NIVA, гoдина производње 2013., број шасије: XTA213100Е0155742, стање возила:  испод просјека, почетна цијена 4,393.40 КМ (четирихиљадетристотинедеведесеттри и 40/100 конвертибилних марака).

IV Возила које се налазе на адреси, Доњи Локањ (Њиверице) бр. 381, 75412 Пилица-Зворник:

- VOLKSSWAGEN POLO, година производње 2005., број шасије: WVWZZZ9NZ6D073711, стање возила:  испод просјека, почетна цијена 1,391.15 КМ (хиљадутристотинедеведесетједна и 15/100 конвертибилних марака).

- RENAULT MEGAN, година производње 2007., број шасије: VF1LMSFB537609092, стање возила: испод просјека, почетна цијена 2,229.28 КМ (двијехиљадедвијестотинедвадесетдевет и 28/100 конвертибилних марака).

V Возило које се налази на адреси, Трг Ђенерала Драже Михајловића бб - Подручна јединица Угљевик:

 

 

- LADA NIVA, гoдина производње 2009., број шасије: XTA21214091919177, стање возила:  испод просјека, почетна цијена 2,103.57 КМ (двијехиљадестотинутри и 57/100 конвертибилних марака).

VI  Возило које се налази на адреси, Светог Саве 13 - Подручна јединица Брод:

- LADA KALINA, година производње 2007., број шасије: XTA11183070073378, стање возила: испод просјека,  почетна цијена 1,058.47 КМ (хиљадупедесетосам и 47/100 конвертибилних марака).

VII  Возила које се налазе на адреси, Бранка Ћопића 27 - Подручна јединица Прњавор:

- VOLKSSWAGEN POLO, година производње 2005., број шасије: WVWZZZ9NZ5Y146535, стање возила: испод просјека, почетна цијена 1,391.15 КМ (хиљадутристотинедеведесетједна и 15/100 конвертибилних марака).

- VOLKSSWAGEN POLO, година производње 2007., број шасије: WVWZZZ9NZ89000108, стање возила: испод просјека, почетна цијена 1,391.15 КМ (хиљадутристотинедеведесетједна и 15/100 конвертибилних марака).

- VOLKSSWAGEN POLO, година производње 2005., број шасије: WVWZZZ9NZ6D073683, стање возила: испод просјека, почетна цијена 1,391.15 КМ (хиљадутристотинедеведесетједна и 15/100 конвертибилних марака).

 

Лицитација службених моторних возила ће се обавити на наведеним локацијама у терминима:

 

- Возила на локацији из става I дана 06.03.2024. године у 11:00 часова,

- Возило на локацији из става II дана 12.03.2024. године у 10:00 часова,

- Возило на локацији из става III дана 13.03.2024. године у 10:00 часова,

- Возила на локацији из става IV  дана 13.03.2024. године у 14:00 часова,

- Возилo на локацији из става V дана 14.03.2024. године у 11:00 часова,

- Возилo на локацији из става VI дана 15.03.2024. године у 12:00 часова и

- Возила на локацији из става VII дана 18.03.2024. године у 11:00 часова.

 

Почетна цијена свих возила наведена је у јавном огласу.

Возила која су предмет јавног огласа, продају се понуђачу који понуди највећу цијену, а која не може бити мања од почетне цијене.

Право учешћа имају сва физичка и правна лица.

Запослени у Републичкој управи за геодетске и имовинско–правне послове Бања Лука, немају право учешћа у јавној лицитацији.

Предност  при куповини имају лица која купе већи број возила.

Продаја возила се врши по принципу „виђено-купљено“ и без могућности накнадних преговора и жалби које се односе на предмет продаје.

Све трошкове око транспорта и преноса права власништва сноси купац.

Купац је дужан најкасније у року од (5) дана од дана закључења купопродајног уговора, преузети моторно возило уз уплату постигнуте цијене.

 

 

                                                                                                                                                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                                                              Александар Ђурашиновић, дипл.правник