ЛИСТА УСПЈЕШНИХ КАНДИДАТА У ВЕЗИ ОГЛАСА ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ ИНТЕРЕСА (КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ)

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ

И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

БАЊА ЛУКА

_____________________________________________________________________________________________________________________

Трг Републике Српске бр. 8, 78000 Бања Лука, тел. 051/338-000, факс: 051/318-006, E-mail uprava@rgurs.org

 

Број: 21.01/052-711/23

Дана: 15.01.2024. године

           

На основу Захтјева за изражавање интереса (консултантских услуга) за пријем консултаната за рад у комисијама за излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање права на непокретностима на територији града Требиње, објављеног на интернет страници Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове (http://www.rgurs.org) и у дневним новинама Глас Српске на дан 28.11.2023. године, Комисија за пријем консултаната сачинила је  

 

ЛИСТУ

успјешних кандидата

 

КОНСУЛТАНТИ ЗА РАД У КОМИСИЈИ ЗА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА И УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ТРЕБИЊЕ – ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ, ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК

Редни број

Име и презиме кандидата

Број додијељених бодова

1.

Зорица Атељевић

42

2.

Александра Медан

42

 

 

                                                                                                                                                                        ДИРЕКТОР

                                                                                                                                                               Мр Драган Станковић