ЗАХТЈЕВ ЗА ПОНУДЕ ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА (БЕЗ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА)

Послодавац: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове –

                        Јединица за имплементацију пројекта

Пројекат:                  Пројекат регистрације непокретности

Назив уговора:         Реконструкција ПЈ Зворник и ПЈ Љубиње

Држава:                     Босна и Херцеговина/Република Српска

Зајам бр.:       90480-БА

Захтјев за понуде бр.: БА-РЕРП-9048БА-РС-W-РФБ-22-Б.1.1.1

Издат дана:   17.06.2022. године

 

1.         Босна и Херцеговина је примила финансирање од стране Свјетске банке за трошкове Пројекта регистрације непокретности и намјерава да примјени дио прихода према уплатама по уговору за радове на реконструкцији ПЈ Зворник и ПЈ Љубиње.

 

2.         Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове путем Јединице за имплементацију пројекта сада позива запечаћене понуде квалификованих понуђача за реконструкцију ПЈ Зворник и ПЈ Љубиње.

 

3.         Понуде се спроводе путем међународне конкурентне набавке користећи Захтјев за понуде (РФБ) како је наведено у „Прописима о набавкама за зајмопримце ИПФ-а Свјетске банке - Набавка у финансирању инвестиционих пројеката, из јула 2016, ревидиране новембра 2017, јула 2018 и новембра 2020 године („Прописи о набавкама“), и исте су отворене за све квалификоване понуђаче како је дефинисано у Прописима о набавкама.

 

4.         Заинтересовани квалификовани понуђачи могу добити додатне информације од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Јединица за имплементацију пројекта, емаил rerp@rgurs.org и извршити увид у тендерски документ током радног времена, односно од 10.00 до 14.00 часова на доле наведеној адреси.

 

5.         Тендерски документ на српском језику заинтересовани понуђачи који испуњавају услове могу да преузму након подношења писмене пријаве на адресу испод наведену и након достављаног доказа о уплати бесповратне накнаде од БАМ 150,00. Начин плаћања је директно на слиједећи број рачуна  567-241-10000013-81 код банке: АТОС БАНКА а.д Бања Лука.  Документ ће бити послат путем емаила као пдф прилог и регуларном поштом.

 

6.         Понуде се морају доставити на адресу испод наведену на дан или прије 18.07.2022. године до 13.00х. Електронске понуде неће бити дозвољене. Касне понуде ће бити одбијене. Понуде се јавно отварају у присуству именованих представника понуђача и свих који одлуче да присуствују на адреси испод наведеној у 13.00 часова, 18.07.2022. године

7.         Уз понуду приложити Изјаву о гаранцији понуде.

 

8.         Скреће се пажња на Прописе о набавкама којима се од Зајмопримца захтијева да објави информације о стварном власништву успјешног понуђача, као дио Обавјештења о додјели уговора, користећи образац за објаву стварног власништва, који је укључен у тендерски документ.

 

9.         Горе наведена/наведене адреса/адресе је/су:

 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Јединица за имплементацију пројекта- Протокол

Трг Републике Српске бр. 8

78000 Бања Лука /Република Српска

rerp@rgurs.org